Distimik Bozukluk

Distimik Bozukluk

Distimik Bozukluk
Tanım-Tarihçe

Kişinin alışa gelmiş benliğinin bir parçası olarak yaşanan, uzun süreli, dalgalı, düşük şiddette depresyon hali.
Tarhide daha önceki kullanılan isimler; Kronik minör depresyon, Nevrotik depresyon, Depresif nöroz, Karakterolojik depresyon, Depresif kişilik, Kronik disfori, İntermitan depresyon, Tedaviye dirençli depresyon.
İlk olarak 1980’de DSM III’de tanı olarak yer aldı.
Major depresif bozukluk sekeli olarak ortaya çıkmamakta ve kronik depresif bozukluk için gerekli olan semptomatolojiyi karşılamaz.

Çoğu tipik vakada hastaların şikayeti her zaman depresif olmalarıdır
Başlangıç yaşı genelde erkendir, çocukluk ya da ergenlik dönemlerinde başlar
Daha seyrek ve klinik olarak iyi tanımlanmamış bir diğer tipi ise geç başlangıçlıdır ve orta yaşlı erişkinler ile geriatrik popülasyonda görülür

Akiskal (1990) distiminin nüvesini oluşturan özellikleri;

 • Çocukluk ve ergenlik dönemindeki sinsi başlangıçlı
 • En az 2 yıl süresince devam eden düşük derecedeki kronisite
 • Ayaktan tedavi edilecek düzeyde işlevsellik gösteren düşük şiddetli depresyon
 • Dirençli ya da aralıklarla tekrarlayan bir sürece sahip
 • Daha önce varlığı ifade edilen affektif bir hastalığın sekeli olarak ortaya çıkmaması

şeklinde tanımlamıştır.

Distimik Bozukluk duygudurum bozukluğu mudur?

 • Öykülerinde herhangi bir duygudurum bzk tanısı sıktır
 • Uygun ilaç, uygun süre uygulandığında karakter gibi görünen özellikler kaybolabiliyor.
 • Beyin görüntüleme çalışmaları depresyon hastalarının bulgularına benzemekte.
 • Uyku EEG’leri depresyon hastalarının uyku EEG’leri ile benzer

Bütün bu kanıtlar duygudurum bozukluğu olduğunu düşündürmektedir.

Distimik Bozukluk
Epidemiyoloji

Genel Popülasyondaki yaygınlığı %4,5-%6
Kadın-düşük sosyoekonomik düzey –yaşlılar da sık
Distimide ırksal farklılık ve çalışıyor olma durumu arasında farklılık bulunmamış

Distimik Bozukluk
Komorbidite

Eksen 1\’ de Major Depresif Bozukluk(%39-76), Anksiyete Bozukluğu(%46), Madde Kötüye Kullanımı (%22-36)
Eksen 2\’ de Borderline, Bağımlı, Histrionik KB eşlik edebilmektedir.

Distimik Bozukluk-DSM IV
A. Kişinin kendi öznel bildirimi ya da başkalarının gözlemiyle belirlenen, en az 2 yıldır çoğu gün ve günün çoğu zamanında sürmekte olan depresif duygudurum
B. Depresifken aşağıdakilerden en az 2 ya da daha fazlasının bulunması
1) İştahsızlık ya da aşırı yeme
2) Uykusuzluk ya da aşırı uyku
3) Düşük enerji düzeyi ya da bitkinlik
4) Düşük benlik değer duygusu
5) Konsantrasyon zayıflığı ya da karar verme güçlüğü
6) Umutsuzluk duyguları
C.Bozukluğun 2 yıllık bir süresi içinde, A ve B ölçütlerindeki belirtilerin olmadığı 2 aydan uzun süren bir dönem yoktur
D.Bozukluğun ilk 2 yılı içinde major depresif bir dönem bulunmamaktadır; yani bozukluk kronik depresif bozukluk ya da kısmi düzelmeli major depresif bozuklukla daha iyi açıklanmamaktadır
E.Manik, hipomanik ya da karma bir dönem hiç geçirilmemiş ve siklotimik bozukluk tanı ölçütleri hiçbir zaman karşılanmamış olmalıdır.
F. Bu bozukluk yalnızca, şizofreni, delüzyonel bozukluk gibi kronik psikotik bir bozukluk gidişi sırasında ortaya çıkmamıştır
G. Bu belirtiler bir maddenin ya da genel bir tıbbi hastalığın doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı değildir
H. Belirtiler klinik olarak anlamlı bir rahatsızlık yaratır ya da sosyal, iş ya da diğer önemli işlev alanlarında bozulmaya neden olur
Erken başlangıç: 21 yaşından önce
Geç başlangıç: 21 yaş ya da daha ileri yaşlarda
Atipik özellikli

Distimik Bozukluk
Klinik Özellikler

Geç çocukluk döneminde başlar
Takip eden yıllarda süperimpoze olabilen depresif dönemlerle devam eder
Hastalığa süperimpoze olan bir major depresif dönemin düzelmesi sonrası düşük düzeyde depresif semptomların olması kural gibidir.

Bu kimseler genelde “yakınmacı”, hastalıklarından mazokistik bir doyum sağlayan kimseler olarak görülürler.
Hipomaninin karşı kutbunun oluşturmaktadır.
Klinik pratikte depresyon ile komplike olmamış saf distimi seyrektir.
Distimik bozukluk major depresif bozukluk ile çok noktada örtüşmesine rağmen depresif semptomların daha subjektif olması ile bu hastalıktan ayrılır
\”Depresyonun attenüe hali\” şeklinde tanımlayanlar vardır.

 

Her ne kadar depresyon kriterlerinin hepsinden sözetmek mümkünse de bilişsel (benlik saygısının düşük olması , ümitsizlik) afek-
tif (disforik duygudurum) ve sosyal-motivasyonel (ilgi, istek kaybı , sosyal çekilme, zevk alamama) gibi semptomlar vejetatif belirtilerden daha sık olarak görülmektedir. Örneğin; İştahsızlık, kilo verme, Libido azalması, Sabah kötülüğü, Zevk ilgi kaybı, Konsantrasyon kaybı daha az, Faliyet düzeyinde azalma, Değersizlik duygusu, Umutsuzluk, Konuşma azlığı, Toplumdan uzaklaşma daha sık görülür.

Beligin klinik özellikler ; alışılagelmiş hüzün duygusu, sürekli düşünceli bir hal, yaşamdan alınan keyifte azalma, yetersizlik düşünceleri
Bu durum artık alışkanlık haline gelmiş olup, depresif kişilikte gözlenen özelliklerin şiddetlenmiş bir hali olarak gözlenebilir.
Her üç distimiden bir tanesi depresif kişiliklik bozukluğu tanı ölçütlerini karşılamaktadır.
%75-70 psikiyatrik komorbidite görülür.

Yatan hastaların %80-90’ında disitimi üzerine eklenmiş depresyon mevcuttur. Bu duruma \” Çifte Depresyon \” denir. Distimik bozuklukta anhedoni ve nörovejetatif semptomlar major depresyondan daha az görülür.

 

Distimik Bozukluk
Tedavi

Yeni veriler farmakoterapi ve/veya bilişsel davranışçı terapinin etkin olduğunu göstermektedir
Distimik bozukluğun tedavisinde birinci seçenek herhangi bir SSRI ya da MAOI olmalıdır.
Genç ve ergenlerde paroksetin (?)- SSRI birbirine üstünlüğü yok şeklinde çalışma sonuçlarıda mevcut.
Güçlendirme tedavileri (Lityum-tiroid hormonları).

Depresyon şiddeti az Düşük doz AD kullanalım mı? Cevap:—–HAYIR.

Depresyon için tanımlanan 4 haftalık akut tedavi dönemi distimide en az 3 ay

Destekleyici, kişilerarası ve bilgilendirici yaklaşımlar yardımcı olabilir.

Hasta yakınlarının bilgilendirilmesi tedavi başarısını artırmaktadır.

Tedavi eden hekim iyimser tutumunu oluşabilecek olumsuz karşıt aktarımlara karşın sürdürebilmelidir.

Kaynaklar
1-Yaşlılarda Distimik bozukluk, C. Hocaoğlu. Anatolian Journal of Psychiatry, 2000, 1(3):174-179
2-Distimik Bozukluklar, Doç. Dr. K. Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU*, Uz. Dr. Nesrin KARAMUSTAFALIOĞLU* Psikiyatri DÜNYASI 2001;5:30-35
3-Distimik Bozukluk: Gözden Geçirme, Yasemin CENGIZ *, Tarık KUTLAR *, Münevver HACIOĞLU *, Muharrem YAMAN. Düşünen Adam; 2004, 17(1):21-26

Hazırlayan: Dr.D.H.Delibaş

14 Replies to “Distimik Bozukluk”

 1. Yazı için teşekkür ederiz. Oğlumda distimik bozukluk olduğuna inanıyorum. Kaç tane işe girdiyse de çıktı. Hep kararsız, kötümser, şikayetçi, zaman zaman oldukça agresif oluyor. Oğlum 28 yaşında. Babasından 23 yıl önce ayrıldım. Ayrılık sonrası yanlış ebeveyn tutumundan (baba) kaynaklanan travmalar yaşadı. Bugün üç çeşit yemek yaptım-yarı yıl tatilindeyim- yemekleri öyle bir eleştirdi ki adeta bana işkence yapıyor. Depresyon geçirmekte olduğunu fark ettiğimden tartışma ortamı yaratmıyorum, tek başıma ev geçimdiriyorum ama onu desteklemek için çektiğim krediler, çalıştığım halde evde hiçbir iş yapmaması, mantıkdan, empatiden, saygıdan uzak olması..Bir de etrafın baskıları; çok şımartıyorsun, seni kullanıyor vb. Fakat biliyorum ki babası gibi ben de, 28 yaşındasın git başının çaresine bak desem, dismik bozukluğun üzerine bir de depresyon eklenecek ve hastahanelere düşecek. Ben depresyon geçirmemek için tedbiren antidepresan kullanıyorum ama dayanmak gene de çok zor. Tedavi olsa iyileşecek biliyorum, babasının tesirinde kalıp tedaviyi reddetmişti geçmişte de..4 sene önce orta şiddetli depresyon geçirmişti. Psikiyatrist örtülü depresyon teşhisi koymuştu.Babası; ” Gereksiz yere ilaç kullandığı için kilo aldı” dediği için tedaviye inanmıyor. Bu aralar agresifliği arttı. Şu anda da takur tukur mutfaktan sesleri geliyor. Aşırı yiyor ve sonra da bu ev beni şişmanlatıyor diye savunmaya geçiyor, en iyi savınma suçlamadır ya..
  Ne tavsiye edersiniz? 23 yaşında bir kızım daha var. Artık dayanma sınırlarını aştım. Baba; ” Ben onu attım, o da atsın ” diyebilecek kadar bilinçsiz. Yo yüksek tahsilli,mevki sahibi, maddi durumu iyi birisi ama….
  Teşekkür Ederim

  1. Oya Hanım, mesajınızı yeni fark ettim. İnşallah bu arada oğlunuz sağlığına kavuşmuştur. Yaşı kaç olursa olsun psikiyatrik rahatsızlığı olanlara maddi ve manevi yardımda bulunmak insanlık görevimizdir. Hele bunlar bir yakınımız olursa sorumluluğumuz daha da fazladır. Bu anlamda sizi kutluyorum. Oğlunuzu bir psikiyatriste götürün ve onun vereceği ilaçları düzenli olarak kullanın. Doktorunuzla irtibatınızı kesmeyin. Tedavi uzun sürebilir Bu arada oğlunuza psikoterapi aldırma yollarını arayın. Devlet ve üniversite hastaneleri psikiyatri doktor ve psikologlarından yardım alabilirsiniz. Geçmiş olsun.

 2. doktor bey bir sorum olacak. benim kız arkadaşım distimik bozuğu. benim yanımda arada bir ofluyor pofluyor. soruyorum. cevap vermiyor. bu durumda ne yapabilirim? ilişkimi devam ettirmeliyim? yoksa direk evleneyimmi?

  1. Sinan Bey, birçok psikiyatrik hastalık gibi distimik bozukluğun da tedavisi var. Arkadaşınız önce bir tedavi olsun, evlenip evlenmemeye sonra kendiniz birlikte karar verirsiniz. İyi şanslar dilerim.

  1. Nihat Bey, daha önce de bu sayfalarda aynı konuya değinmiştim. Sanal ortamda iletişim bilgilerinizi herkese açık paylaşmanız doğru değildir, size zarar verebilir. Kötü niyetli insanlar karşınıza çıkabilir. Psikolojik sorunlarınızı doktor, psikolog ve en yakınlarınızla paylaşın. Geçmiş olsun.

 3. bana ilk sosyal fobi teşhisi konuldu sürekli işe girip çıktım sonra obsesif kompulsüf teşhisi konuldu evet bire bir uyuyor bir çok ilaç kullandım fakat bir değişiklik olmadı yukarda okuduklarımın çoğuda bana uyuyor keşke fiziksel hastalıklar gibi bir makinaya girsekte şu ruhsal sorunun var denilebilse ne olduğumuzuda bilemiyoruz en azından doğru tedavi ile daha olumlu sonuçlar alabilirdik

 4. Bnm erkek arkadasimda cok mutsuz..kendine mutsuz olacak birseyi herzmn buluyor..ise giriyor isten memnun degil..etrafindaki hersey onu sıkıyor. Mutlu oldugu birgun bile yok..1.5yildir taniyorum ..inanin hergun mutsuz..ne yapmaliyim

 5. Merhabalar, uzun süredir major depresyon tanısıyla ilaç kullanıyorum. Gittiğim psikiyatristler Wellbutrin’in benim için en uygun ilaç olduğunu söylüyorlar, sanırım noradrejenik etkisinden dolayı. Wellbutrini bir dönem stresörler arttığı için kesmiştik sonrada Türkiye’ye gelmedi. Aynı zamanda psikoloğa düzenli devam ediyorum. Fakat, sürekli yoğunlaşamama sorunu beni intihara düşüncelerine sürüklüyor. Ve nihayet wellbutrin Türkiye’ye döndü. Psikiyatrist’im bu sorunumun benim küçüklüğümden gelişen bir şey olduğunu söylüyor. Sizce bu ne demek tam olarak? nörogelişimsel bozukluk gibi mi?

  Teşekkürler

 6. Arkadaşım 14 yaşında ve distimik bozukluğu olduğunu düşünüyorum. Son 3 gündür sadece bir yumurta yemiş nedeni ise yemek yerse boğulacak gibi hissetmesiymiş ayrıca sürekli bacakları titriyor.Ailesine de söylemiyor.Ne yapacağımı bilmiyorum lütfen yardımcı olun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.