Beni Öldürmeyen Şey Beni Güçlendirir

Cengiz Güneş, 1976 yılında Ankara’da doğdu. İlköğrenimini Ankara’da, ortaöğrenimini ise İzmir’de tamamladı. 2000 yılında Gülhane Askeri Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2 sene Hakkari’de pratisyen hekim olarak çalıştıktan sonra 2003 yılında İstanbul Haydarpaşa GATA’da psikiyatri asistanlığına başladı. 2007 yılında uzmanlık eğitimini tamamladı ve Diyarbakır’a atandı. 2011 yılından itibaren Denizli’de yaşıyor ve halen Denizli Asker Hastanesi’nde çalışıyor. Çeşitli enstitülerden Bilişsel ve Davranışçı Terapi, Hipnoterapi, Cinsel Terapiler ve Aile terapileri konusunda eğitimler aldı. Evli ve 2 çocuk babası. İyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca biliyor.

“Arkadaş toplantısında sohbet ederken aniden geldiğini hissettim. Göğsümde bir hareketlenme oldu. Sanki bir ateş vardı, karıncalanma da eşlik ediyordu. Kalp atışlarım beni endişeye düşürecek derecede hızlandı. Ayağa kalkıp kendimi kötü hissettiğimi söyledim. Ellerim, ayaklarım hem titriyor hem de uyuşuyor gibiydi. Arkadaşlarım da telaşlandı ve uzanmamı istediler. Oysa ben uzanmak değil balkona çıkıp derin nefesler almak istiyordum. Panik içindeydim. Bedenimde, ne olduğunu bilmediğim şeyler oluyordu. Ölüm korkusunu çok derinden ve yoğun hissettim. Bütün bunlar bir dakika kadar sürdü. Sonrasında ise büyük bir halsizlik. Oradan ayrıldıktan sonra üniversitenin acil servisine geldik ve kalple ilgili rutin kontroller yapıldı. Önemli bir durum yoktu. Sandığım gibi kalp spazmı filan geçirmemiştim. Ama yaşadığım şey çok korkunçtu…”

-Bunlar bir panik atak hastasının sözleri. Öncelikle panik atak nasıl bir hastalıktır, bunun tanımını yapar mısınız?

-Aslında tanımı yukarıda bahsettiğimiz hasta çok güzel yapmış, zira bu hastalığı en iyi, yaşayan bilir. Panik atak, insanlarda belirli aralıklarla ortaya çıkan, süresi değişken olmakla birlikte 1 ila 30 dakika arasında sürebilen, kalp çarpıntısı, ellerde ve vücutta titremeler, nefes darlığı gibi bedensel belirtilere, ölecekmiş gibi olma, kötü birşeyler olacakmış gibi düşüncelerin eşlik ettiği yoğun bir endişe, kaygı ve panik halinin mevcut olduğu bir ruhsal hastalıktır.

-Panik atak, belirtileri açısından kalp krizi ile kolayca karıştırılabilecek bir hastalık. En azından hastalar için böyle. Panik atak yaşayan insanın bunu anlaması mümkün müdür yoksa bir uzmanın teşhisi mi gerekir?

-Öncelikle, panik atak esnasında ortaya çıkan belirtilerin kalp krizi belirtilerine çok fazla benzerlik gösterdiği yönündeki düşünceler gerçeği yansıtmamaktadır. Kalp krizi olarak adlandırdığımız durum çoğu zaman daha sessiz gelen ve geleceği önceden pek de hissedilemeyen bir hastalıktır. Panik atak hastalığı ise çok daha gürültülü, kaygı ve endişenin hakim olduğu, sadece kalp değil, diğer hayati organlara ait belirtilerin de eşlik ettiği, çoğu zaman öncesinde endişeli bir ruh halinin olduğu bir hastalıktır. Panik atak hastaları yaşadıkları kaygının da etkisi ile bedenlerinde algıladıkları değişimleri kötüye yormaya meyillidirler ve bu nedenle atak esnasında bunun panik atak mı yoksa kalp krizi mi olduğunun ayrımını tam olarak yapamazlar. Tedavi esnasında amaçlanan noktalardan birisi de, hastaların bu ayrımı yapabilecek içgörüye ulaşmalarını sağlamak olur ki bu amaca ulaşıldığında iyileşme de büyük oranda başlamıştır.

-Hastalık belli bir nedene bağlı olarak mı ortaya çıkar? Eğer öyleyse bundan korunmak mümkün müdür?

-Bu hastalığın ortaya çıkışı ile ilgili birçok görüş vardır. Hastalığı biyolojik açıdan ele alan araştırmacılar genetik ve biyolojik yatkınlıktan bahsetmekte iseler de birçok araştırma bu hastalığın yaşam olayları ve öğrenilmiş hatalı düşünce kalıpları nedeni ile ortaya çıktığını göstermiştir. Bu hastalıktan korunma konusunda yapılandırılmış ve standart bir yöntem yoktur, çünkü birçok insan hastalık ortaya çıktıktan sonra yardım arayışı içine girmektedir.

-Panik atak insanların ne kadarında görülür? Kadın ve erkeklerde görülme sıklığı nedir?

-Hastalığın yaşamboyu görülme sıklığı %3-4 arasında olup kadınlarda erkeklere göre 2-3 kat daha fazla görülmektedir.

-Panik atağın diğer ruhsal hastalıklara dönüşme riski var mıdır?

-Panik atak hastalığını yaşayanlarda görülen temel sorunlardan bir tanesi de “delirir miyim?” düşüncesi ve bu düşüncenin yarattığı kaygıdır. Ama bu da biraz önce belirttiğim hatalı düşünce kalıplarının neden olduğu bir duygudur. Panik atak hastalığı kendi içinde artan veya azalan bir şiddet göstermekle birlikte başka ruhsal hastalıklara dönüşmez. Daha açık bir deyişle panik atak hastaları ilerleyerek şizofren olmazlar.

-Tedavi yolları hakkında biraz bilgi verir misiniz?

-Bu hastalıkla ilgili çeşitli tedavi alternatifleri bulunmaktadır. Bu tedavilerden bir tanesi ilaçlı tedavidir. Bu hastalığın tedavisinde kullanılan birçok ilaç alternatifi mevcuttur ve bu alternatifler hastalığın şiddetine, belirtilerine, hastanın hayat koşullarına, eşlik eden tıbbi hastalıklarına, çalışma durumuna göre değişiklikler göstermektedir. Siz sormadan ben söyleyeyim, psikiyatrik hastalıkların tedavilerinde kullanılan ilaçlar her zaman uyutan, uyuşturan, bağımlılık yapan ilaçlar değildir. Kullandığımız her türlü ilaçta görülebilen bazı yan etkiler, psikiyatrik ilaç tedavileri için de geçerlidir. Uyku yapmamasının gerektiği durumlarda buna yönelik ilaçlar verilebileceği gibi bazen uykuyu düzene sokabilmek için uyku yapıcı etkisi olan ilaçlar da tercih edilebilir. İlaçlı tedavilerin avantajları, ucuz ve çabuk ulaşılabilir tedaviler olmasıdır. Dezavantajlarına gelince, ilaçlarla ortaya çıkabilecek yan etkiler, ilacı bıraktıktan sonra tekrarlama riski, gebelik gibi durumlarda zorunlu olmadıkça kullanılamaması, yaşlılık gibi durumlarda çoklu ilaç kullanımının yarattığı sorunlar sayılabilir.
Diğer bir tedavi alternatifi de psikoterapilerdir. Ancak burada yanlış anlaşılmaması gereken bir husus vardır. Hasta ile hekimin veya psikoterapi yaptığını iddia eden kişilerin yaptığı her görüşme psikoterapi değildir. Psikoterapiler kendi içlerinde de ayrılırlar. (Bilişsel ve Davranışçı Psikoterapiler, Psikodinamik Psikoterapiler, Varoluşçu Psikoterapiler, Hipnoterapi, Bireysel Psikoterapi gibi..) Bu terapilerin kendi içinde kuralları, amaçları, yöntemleri vardır. Bu terapiler ancak özel eğitimler ile öğrenilir ve uygulanırlar. Bu konuda yetkin olmayan kişilerin yapmaya çalıştıkları terapilerin faydadan çok zararı dokunabilir. Panik atak hastalığında geçerliği ve güvenilirliği ile ilgili en çok çalışma yapılmış olan terapi türü Bilişsel ve Davranışçı Psikoterapilerdir (BDT). Bu terapi türünde panik atakları yaşamamıza neden olan olaylardan ve bu olayların yolaçtığı sonuçlardan (duygu ve davranış) yola çıkarak ne gibi hatalı düşünce kalıplarına sahip olduğumuz anlaşılmaya çalışılır ve bu hatalı düşünce kalıpları sağlıklı olanları ile yer değiştirilir. Bu terapi aynı zamanda hasta ile hekimin ortak çabası ve katılımı ile yapılan bir terapi biçmidir. Terapi esnasında değinilen ve öğrenilen konular üzerinde hastalara ödevler verilir ve bu ödevler iyileşmede büyük bir rol oynar. BDT nin avantajları; herhangi bir yan etkisi yoktur, iyileşme çoğu zaman kalıcıdır, dezavantajlarına gelince ise uygulamasının özel bir eğitim ve beceri istemesi, zaman ve maliyet gerektirici bir tedavi yöntemi olmasıdır. Günümüz sağlık politikaları ile sosyal güvenlik bünyesinde hizmet veren (devlet veya anlaşmalı özel hastaneler), hekimin gelirinin baktığı hasta sayısına göre hesaplandığı hastanelerde böyle bir hizmetin verilebilmesi çok mümkün görünmemektedir.

-Panik atak tedavisi gören insanlarda hastalığın yenileme riski var mıdır?

-Biraz önce de bahsettiğim gibi hastalık tam ve kalıcı olarak tedavi edilmediği takdirde yenileme riski taşımaktadır.

-Alternatif tedavilerin de gündemde olduğu bir dönemde olduğumuzu göz önüne alarak sormak istiyorum; Panik atak için alternatif tedaviden söz etmek mümkün müdür? Hastalığı kısa sürede yok ettiğini ileri sürenlere itibar etmek ne derece doğrudur?

-Ben birçok meslektaşımın aksine alternatif tedavilere karşı değilim. Ancak bilinmesi gereken bir husus bu hastalığın tedavisinde geçerliliği ve güvenilirliği tespit edilmiş ve bilimsel olarak kanıtlanmış tedavilerin mutlaka öncelikli olarak kullanılması gerekli olduğudur. Ben alternatif tedavi girişimlerini sadece uygun ilaç tedavisini yeterli süre ile kullanmış, yeterince fayda görmedi ise mutlaka BDT uygulayan bir terapist tarafından bilişsel ve davranışçı terapi tedavisi almış hastalarda tüm bu tedavilere rağmen yeterli etki görülmediği durumlarda tavsiye edebilirim. Bu konuda da önemli olan bir husus alternatif tedavi adı altında uygulanan tedavi bir ilaçlı tedavi ise kullandıkları ilacın Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olmasına özen gösterilmesi gerektiğidir. Biliyoruz ki Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmayan birçok kimyasal madde gıda takviyesi adı altında Tarım Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılarak ithal edilmektedir. Bu tarz ilaçları kullanan hastalarımız mutlaka kullandıkları ilacın ruhsat iznine baksınlar. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmayan bu tür kimyasallar faydadan çok zarar verebilmektedir. İlaçsız alternatif tedaviler uyguladığını iddia edenlerden ise mutlaka aldıkları eğitimin sertifikasını ve bu sertifikanın ülkemizdeki denetleyici kurumlar tarafından kabul edilebilirliğini göstermelerini istemek gerekmektedir.

-Panik atak hastaları aynı zamanda depresif kişilikler mi taşırlar? Hayata bakışları nasıldır?

-Panik atak hastalığı bir kaygı (anksiyete) bozukluğudur. Anksiyete bozuklukları ile depresyon hastalığı büyük oranda bir arada görülebilmektedir. Ancak bütün panik atak hastalarının depresyonu olduğunu söylemek yanlış olur. Sanılanın ve bazen dile getirilenin aksine panik atak hastalığını sadece ölüm korkusuna indirgemek veya dini-manevi duyguları zayıf olanların bir hastalığıymış gibi göstermek de doğru değildir. Bu hastalık her türlü dini ve ideolojik görüşe sahip olanlarda görülebilecek bir hastalıktır.

-Hastalık kişinin yaşamını olumsuz etkiliyor bildiğim kadarıyla. Bazı hastalarda topluluk içine karışmaktan korkma ya da yalnız kalmaktan ürkme, banyoda soluksuz kalıp boğulma endişesiyle banyo yapmaktan kaçınma gibi hayatı olumsuz etkileyecek semptomların ortaya çıktığı doğru mudur?

-Bu durumlar hastalığın şiddetine göre değişebilmektedir, ancak hangi belirtinin kişinin hayatını daha olumsuz etkileyeceği değişkendir. Örneğin panik atak hastalarında uçağa binme korkusu azımsanamayacak kadar fazladır. Bu belirti hayatını çiftçilik veya esnaflık yaparak geçiren bir insan için üzerinde durulmaması gereken bir belirti iken bir işadamı veya profesyonel sporcu için hayati bir öneme sahip olabilir. Ancak burada agorafobi dediğimiz açık alan korkusunun ayrı ve özel bir yeri bulunmaktadır. Panik atak hastalığının ilerlemesiyle birlikte hastalar panik atak geçirecekleri korkusu ile açık alanlara çıkmaktan çekinmeye başlarlar. Bu durum da toplumdan izole bir yaşam tarzını beraberinde getirebilir. Hastalığı daha kronik ve tedaviye dirençli bir hale getirebilir.

-Panik atak krizlerinin beslenme ile ilgisi var mıdır? Ya da şöyle açalım; uygun bir beslenmeyle ataklar önlenebilir ya da azaltılabilir mi?

-Bu konuda çelişkili bilgiler olmakla birlikte kesin olarak panik atağa neden olduğu ispatlanmış bir besin yoktur. Ancak sigara, kolalı içecekler, kahve ve çayın kaygıyı arttırıcı etkileri bulunmaktadır. Bu konuda yine doğru bilinen bir yanlışı vurgulamak istiyorum. Birçok kişi tarafından alkol alımının rahatlatıcı etki sağladığı ve panik atakta iyi geldiği belirtilmiştir, ancak bilinmelidir ki alkol başlangıçta rahatlatıcı bir etki sağlamakla birlikte uzun vadede panik atak belirtilerini arttırıcı bir etkiye sahiptir. Ve yine yaşadığı kaygıyı bastırmak için alkol kullananlarda, alkol bağımlılığı için uygun bir zemin ortaya çıktığını belirtmekte fayda olduğunu düşünüyorum.

-Bazı görüşlere göre hastalık son yıllarda ivme kazandı. Bunda yaşam tarzımız etkili. Tüketime yönelik, maddeye bağımlı ve tamamen hazlara dayalı bir yaşam sürmek istiyor ve insanın sosyal ve insani boyutunu göz ardı ediyoruz. Bu da ruhsal problemlerin ortaya çıkışını kolaylaştırıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

-Yaptığınız bu saptama gerçekten çok önemli. Tüketime ve hazza dayalı sistem birçok ruhsal hastalığın ortaya çıkmasına neden oluyor. Bunların başında da depresyon hastalığı geliyor. Esasında varoluşsal olarak tüm davranışlarımız haz alma amacı gütmektedir. Hayatımızın her aşamasında beynimizde bulunan haz merkezini uyarmaya çalışırız. Diğer bir deyişle o merkez ne kadar çok uyarılırsa hayattan o kadar keyif alırız. Burada bilimsel değil ama kişisel bir görüşümü aktarmak istiyorum. Haz merkezimiz hem birçok maddi uyaranla (yemek, içmek, seks gibi doğal uyaranlar) hem de birçok manevi uyaranla (annelik, arkadaşlık, dostluk, kardeşlik, dini veya ideolojik amaç ve hedefler gibi) uyarılabilir. Burada da gördüğümüz gibi maddi uyaranlar ulaşımı daha kolay olan uyaranlardır. Ancak bu uyaranların haz etkisi kısa süreli olmaktadır. Manevi uyaranlar ise daha zor elde edilen ancak kalıcı haz oluşturan uyaranlardır. Son dönemde yaşam tarzımızdaki değişiklikler hazzın maddi unsurlarına ulaşımı daha kolay hale getirmiş ve bu nedenle insanlar manevi haz unsurları için çaba sarfetmek yerine kısa süreli ama geçici olan ve kolay ulaşılan maddi haz unsurlarına yönelmişlerdir. Sigara, alkol, uyuşturucular, bilgisayar oyunları, alışveriş yapmak da bu unsurların içinde yer almaktadır. Maddi ve manevi haz unsurları arasında hızla bozulan bu denge birçok ruhsal hastalığa da davetiye çıkarmaktadır. Bu konu çok daha geniş ve ayrıntılı bir konu olduğu için belki başka bir platformda tartışılabilir.
Yine hastalığın son yıllarda ivme kazanmasında önemli olan iki unsuru daha belirtmekte fayda var. Birincisi, artık psikiyatristlere erişim daha kolay hale geldi. Geçmiş yıllarda fazlasıyla sıkıntı yaratan damgalanma korkusu da artık ciddi oranda azaldı. Bu nedenle insanlar psikiyatri uzmanlarının kapısını daha rahat çalabiliyorlar. İkincisi de panik atak hastalarında gördüğümüz “semptom çalma” adını verdiğimiz, yakın çevresinde, görsel veya yazılı medyada gördüğü, duyduğu bazı belirti ve bulguları kısa bir süre içinde kendisinde hissetmeye başlayabiliyor. Bu da hastalığın bulaşıcı bir hastalık gibi yayılmasnda bir etken oluyor.

-Panik atak yaşayıp tedavi gören insanların yaşama bakışlarında köklü değişimler yaşandığı doğru mudur?

-Bu uygulanan tedavi yöntemine göre değişir. Ama temel felsefe, ünlü filozof Nıetzsche’nin de söylediği gibi “Beni öldürmeyen şey beni güçlendirir” ilkesidir. Yani başarılı bir şekilde tedavi edilen panik atak hastaları bu hastalığa ve hayatın içindeki kaygı yaratıcı durumlara karşı daha dirençli hale gelebilmektedir. Burada yine BDT’nin öneminden bahsetmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bu yöntemle tedavi edilen hastalarda bilişsel çarpıtmalarına ve hatalı düşünce kalıplarına odaklanılarak bunlar sağlıklı olanları ile yer değiştirildiği için hayatın her alanında köklü değişimler yaşanması beklenen bir sonuçtur.

-Teşekkürler Sayın Güneş.

-Ben de hem size hem de sevgili okurlarımıza teşekkür ederim.

Alıntı : http://gulistansinanoglu.blogspot.com/2012/01/beni-oldurmeyen-sey-beni-guclendirir.html
Röportaj : Gülistan Sinanoğlu

39 Replies to “Beni Öldürmeyen Şey Beni Güçlendirir”

 1. şiddetli panik atak ve depresyon yaşıyorum.yaşamayı beceremiyorum.lütfen yardım edin.gitmedigim doktor kalmadı.teşekkürler

 2. bir çok sitede okuduğum üzere, gördüm ki ben bütün belirtileri taşıyorum. bir çok doktora gittim çeşitli tahliller yaptırdım. 3 seneden fazladır bu hastalığı yaşıyorum. değişken bir insan oldum. dahası herşeyden bir anda soğuyorum. ataklarım geldiğinde yapabileceğim birşeyler var mı. artık ilaç içmiyorum yoruldum ve sıkıldım bırakıp başlamaktan. tam olarak tedavi eden bi doktor da görmedim. eğer bana tavsiyede bulunabilirseniz çok mutlu olacağım. teşekkür ederim.

  1. merhaba ..ben 2008 den beri panik atak hastasiyim. ilk dönemler cok zor gecti gece olmasini istemezdim.aglamakla mesguldüm.icimde patlayan bir vulkan gibi geldi. korkudan korkmak gibi birsey.insana bir felc gibi..asansöre binmekten korkuyorsun,kalabaliga cikmaktan, kapali alanlardan hemen disari cikmak istiyorsun,ne yaparim delirirmiyim ya bayilirsam..panik yasarken nefesin siddetle hizlaniyor caresizsin ruhun daraliyor bedeninde esir olmus .. pychoterapiye basladiktan sonra hastaligimla dahada barisigim. tam olarak gitmiycek ama kontrolü dahada kolay. davranislarini kontrol etmeyi ögreniyorsun. insanlara hayir demeyi ögrendim. ilac icmedigimde aglamalar geri dönüyor o yüzden mecbur gündelik cipralex 20mg aliyorum. ama yinede kendi halimeze sükredip hayata devam etmeliyiz..beterin beteride var. gündelik yürüyüsler yap.. kendini mutlu eden seyleri yapmaya calis.. baskalarin sorununu kendi sorunun etme.bol bol dua et..yiyeceklerine dikkat et. hayat o kadar kisaki..

 3. Merhaba arkadaşlar ben bu panik atakla tanışalı 13 sene kadar oluyor bazen uykuda geliyor sabahlara kadar uyutmuyor bazende uyanıkken geliyor kısacası yaşamayı öğrendim onunla ilk başlarda o beni kullanıyordu ama artık ben onu kullanmaya başladım nasıl derseniz insanların birsürü paralar emek ve zaman harcayarak elde edebileceği adrenalin hissini size masrafsız olarak veren bir hastalık tabi bunla başedebilenler anlayacaktır beni ama sizinde öğrenmeniz gereken birşey onun için öğretyim kardeşlerim bu öyle bir şerefsizki gelir size ölüm korkusuyla blöf çeker eğer yerseniz blöfünü sizin kasanızdaki bütün yaşama isteğini siler süpürür posanızı çıkarır gider ama blöfünü yemeyip onunla ne kadar heyecan yaşamak istersenizde okadar zevkli hal almaya başlar bu sefer siz onunla oynamaktan zevk almaya başlayıncada o sizden zevk alamaz hale gelir ve yanınıza uğramaz olur eğer bu inceliği kavrayabilirseniz hayatınızda dert olmaktan çıkar hatta bunu lehinize kullanabilirsiniz insan özlüyor verdiği heyecanı şerefsiz bayağıdır uğramıyor keşke sizin ataklarınızdan alabilseydim neyse hadi kolay gelsin diyorum takmayın kafanıza…

 4. Bende panik geri geldi..midemden dolayi icimde bir sikinti ve korku var.ne yapmam gerekir.ilac almak istemiyorum.

 5. Slm arkadaşlar bende panik atak geçirdim 1 günde 5 kez oldu ömrümde ilk defa böyle bişi ile karşılaştım.allah düsmanimin basina vermesin.
  Bunun 1 tek 1 nedeni var arkadaşlar bu pisikolojik değil resmen şeytanın vesvesesi
  Önce bi abdest alın sonra kalbinizi allaha yöneltin sonra rabbim seytanin vesvesesinden ve şerrinden sana sığnirim diyin bildiğiniz duayi okuyun akliniza kotu bisi gelirse besmele cekin rabbim sana siğniyorum diyin inanin ne bir ilaç nede pisikolojik bir destek hepsi boş sadece inanin 1 besmele 1 yakinlasma rabbim siZi o illetden koruyacaktir .

 6. slm arkadaşlar bende 4 yıldır panik atak rahatsızlıgı vardı vardı diyorum cünkü kendimce basardım onu yendim 1 yıl kadar ilaç kullandım 6 ay kadar psikiyatrise gittim bilinen bütün belirtiler bendede vardi ve agır hasta idim bunu yenmenin yollarını anlatmaya çalışacağım kendimden bildiğim kadarı ile öncelikle ilaçlardan bahsedeyim ilaçların bu hastalığı tedavi etme şekli şöyledir ilaçlar panik atak krizlerini yaşatmazlar dozu yeterince alıyor iseniz krizleri ertelerler bu şekilde beyninde bu rahatsızlığı unutmasını sağlarlar ancak bu rahatsızlık unutulmaz ….bu rahatsızlıgın anahtarı sizde arkadaşlar bu rahatsızlığı yenmenin yolu onunla yaşamayı öğrenmek ve başlamasını engellemektir bu rahatsızlık durup dururken gelmez muhakkak onu tetikleyen bişey vardır onu bulmalısınız önce.. balık baştan kokar cümlesindeki gibi olayı başından çözmelisiniz burası cok önemli suyun başını tutamazsanız gerisi çorap söküğü gibi gelir bu rahatsızlık genelde dinlenirken gelir yogun stresli bir günun ardından her insan yorgun düşer vucut dinlenmeye gectiğinde vucutta bazı değişikler olur örneğin kaslar gevşer kas gevşediğinde seyirir alın size p.a başlangıcı gaz sancınız vardır gögüste baskı ağrı sıkışma olur işte başlıyor aslında her insanda bu olaylar olur fakat kimse aldırmaz ancak biz kendimizi dinlediğimiz için bize abartılı gelir… geçelim suyun başını nasıl tutacağımıza arkadaşlar bu rahatsızlık muhakkakki gelirken kendini belli eder size 1 saniye öncede olsa belli eder geleceğini hisseğiniz an hemen oturuyorsanız kalkınız ve yürüyünüz ve şunu asla demeyin işte geliyor p.a napsam ne olcak demeyin arkadaşlar daha öncesinde p.a yı vücut bildiği için p.a geliyor dediğinizde bunu kabullenmiş olursunuz . p.a. geliyor diyerek atağı başlatan sizsinizzzzzzzz işte suyun başı burası… kendinize o an benim bir şeyim yok p.a diye bir şey yok gelemezsin durr diyeceksin bunu ilk zamanlar dinlemez belki sizi aancak burda durdurabilirseniz buda zamanla olcak işte yendiniz ilaçlarla gecikmeyi birakın bence bunu bu şekilde cözün ve pa. dan korkmayınnnnnnnnnnnn burayı başardınızmı işte bitti herkese geçmiş olsun saygılarımla tüm p.a lılara vaktim olduğu sürece yardımcı olmak isterim buraya no bırakcam ancak müsait değilim dediğimde ısrar etmeyiniz bende çalışıyorum sonuçta 0538 736 00 04 saygılar

 7. arkadaşlar üstte tel verdim bi kaç kişiyse yardim edebileceğim belki bişey olur dedim ancak arkadaşlar suyu cikti lütfen bu saatten sonra kimse aramasin tşklr saygılar herkese geçmiş olsun

  1. bi korkma a.g allah var gam yok sıkma kendinin 18 yıldır var bende bi sikim oldugu yok sıkma kendini ölüm allahtan . ölüceksen zaten ölürsün . takılma o kadar bol adranalin iyidir kalbin saglıklı calısır :))

 8. Sayın çok değerli arkadaşlar p.a tam 8 yıldan beri benim misafirim .ve ben onu yenemedim ama işin tuhaf yanı oda beni yenemedi .Çünkü ben onu tanıdım ona nasıl davranılması nı anladım öğrendim .her şeyden önce ilacı bırakın ilacı hastalar alır biz kesinlikle hasta değiliz ki ilaç alıp yan etkileriyle savaşalım .ben şuna kesin bi şekilde inanıyorum ki panik atak hastalık değil . merak ve yardım almak isteyen arkadaşlar arayabilir beni musayit zamanlarda konuşabiliriz elimden gelen yardımı ve tecrübelerimiaktaririm ş unu söyleyebilirim ki panik atakla savaşmadığımız zaman onu tanirsiniz arayın anlatayım 0530 329 4700

 9. arkadaşlar panik ataktan kurtulmanın tek yolunu buldum .beni arayın konuşalım yardım etmek istiyorum . 05303294700 panik atak hastalık değildir 🙂

 10. s.a ben ankaradan emrullah ysım 28 ısyerımde oturuyordum ansızın bır nefes darlıgı basladı sankı kalp krızı gecırıyo gıb olum korkusu bsladı ve hastaneye gıttım butun tahlıllerı yaptırdım ama cok sukur heps temız. ama bu olayı 1 haft 10 gun sık sık ysadım sankı olecekmısım gıbı vaktım dolmus gıbı nefeslerımı sayıyorudum ve bunun panık atak oldugunu ogrendım… ve 3 ayda atlattım nasılmı ona gelmessen adam degılsın dıyerek …… umursamadım ya allahın bıze verdıgı bı omur var okımkı ıllakı olecez yanı yuregınız pankı ataga gosterın o sızı degıl sız onu korkutun bakın bısey kalıyormu sadece psıkolojık doktor bu ıste yaramıyor…..

 11. Arkadaslar 4 senedir bende panik hastasiyim kullanmadigim ilac kalmadi bu yesil recete de dahil baktim olucak gibi degil bütün ilaclari biraktim asil bütün sorun bendeymis etrafa bakinca herkes ve bu hastaligi kendi kendine yeniceksin cok kolay aslinda terapiyi kendine sen ver aslinda nefes darligi yasamiyosunuz kalpde skintida yok bu beyinin sana oynadigi bir oyun sizde onunla oynayin nasil mi cok basit gelicegine yakin belli ediyo ztn kendini dusunmeyin birak o kendine kendine ne yaparsa yapsin evdeki biriyle dalga gecin birine yazin kitap okuyun hic izlemediginiz seyleri izleyin baska biseye odaklanin yuruyun sigara iciyosaniz birakin cay 2 bardagi gecmeyin kafeinden uzak durun süt icin sekeri birakin bunlar hep tetikleyici seyler ve ben bunu yendigimi dusunyorum ve 1 senedirde yasamadim bunlari yaparak baska sorusu olanlar 0543 871 02 90 nodan ulasabilirler takmayin kafaniza yasar skilmis ben dinlerim hayatinizi kahretmesin bu p.a denilen hastalik bozuntusu

 12. bonzai kullanımındadan sonra ağır bir hastalık geçirdim ölüm korkusu yaşadım hastanedne geldiğim gün sonrası akşaa korku huzursuzluk titreme yeridme duramama oldu 2 gün ise birden kalb krizi geçirdiğimi düşündümm eskiden bu ani atağı yılda bir kere nadir yaşarıdm stres yüzünden daha sonra travma onrası stres bozukluğu depresyona çevirdi 1 ay kalb radyoloji vs gittim bi şey yok dediler 3 defa ambulans çağırdım hastaneden çıkmak istemedim doktorlara yalvardım neredeyse en sonunda psikiyatriye gittim prozac verdi ama hiç etki etmedi daha sonra sağolsun bi doktor lustral önerdi bir hafta sonra kalbimdeki ağırlık kalktı endişe gitti şimdi bıraktım biraz kötü hissediyorum ama ilk zamanlardkai gibi değil ilaçsz düzelmesini istiyorum zira alışırsam ömür boyu bu ilaçı kullanıcam şimdi biraz uyuşukluk gülme vs sorunlarım var eğer düzelmezse tekrar başlamak zorunda kalıcam,son olarak bu hastalık çok ağır geldiği zaman adamın imanını gevriyo yapmanız gerekne spor yapmak ağır sporlar yapın boks olur ağırlık dambıl olur stresi azaltıp hastalığı geçiriyor

 13. 4yildir panik atak hastasiyim.hic acil servise gitmedim doktora çok gittim.ama hicbir ilacini kullanamadim.hatta son verilen ilaç sonrasi 4 gün yatağa bagimli kaldim.bizi bizden başka kimse anlamiyor,hayatiniza yon verin,sevdiğiniz şeylerle meşgul olun,sizi uzenleri hayatinizdan cikarin,dua edin kitap okuyun,ailenizle baglarinizi güçlendirin.arada gelen ataklariniz sonraki,hayat daha bir anlamli gelir oldu bana,aynen öyle sizi öldürmeyen şey güçlendirir,dua ederek sabahladigim Günlerim var,doğan güneşe herşey degiyor,..

 14. Canım arkadaslarım ben en agırını gecırdım hep hap verdıler ben kendı ırademle savas verdım yendım . Kımse bu hastalıgı tamamen yenemeZ kalıntıları kalıyo onemli olan kendı kendınızın pskologu olmak bır pskologdan daha ıyıyım suanda onlar okulunu okudu bız uygulamalı yasayarak ogrendık kendımı cok ıyı korudum ama hala kalıntıları var uzuntu sevınc korkuda tekrarlayabılıyor yeterkı kontrol etmeyı ogrenın ben basardım sızede anlatırım bunu bı allah bılır bırde yasayan allah yardımcımız olsun arada hala cıkabılıo ben bıtırdım dıyemem ama kontrol mumkun 05332783288 cok sıkısırsanız bı kacınıza yardım edebılırım

 15. panik atakta son nokta…. 5 yıldır p.a var bende 5.6 psikolog değiştirdim sonunda bir yol buldum kısa kısa bahsedeceğim yoksa bu konu hakkında 100 sayfa yazsam yazarım p.a anksiyete.. yabancılaşma hissi.. ölüm korkusu..vs vs ne ararsanız var bende rahatsızlıkların neler oldugunu nasıl hissettirdiğini neler yaşattığını tüm p.a lılar yaşayanlar bilir hep aynı aşa yukarı yazmaya gerek yok öncelikle rahatsızlığımız neden oluyor bunu bulmak lazım neden herkeste yok sadece bizde var demekki bizlerde bi değişik durum var işte başlıyorum iyi okuyun..aşağıdaki rakamlar örnektir…. her insanoğlunda dini duyguları inançları farklı boyuttadır dinini yuzde 100 yaşayan biri bilerek hata yapamaz günah işleyemez harama bulaşmaz yuzde 70 yaşayanlar (bunlar bizleriz) hem çok inanırlar hem hata yapmaktan kaçınmazlar bile bile haram günah vs bulaşırlar hem yaparlar hem pişman olurlar yuzde 50 ve altı inançları olanlar ise her hatayı çekinmeden yaparlar pişmanda olmazlar işte sorun 70 inançlılarda hem dini yaşa hemde bile bile hataları yap pişman ol işte sorun bu p.a nın anası bu. bundan kaynaklıdır butun p.a lar ve yanındaki anksiyete vs bole bi dunya yok sen hem inançlı biri hemde günahkar biri olamazsın bunu yapan bizler gün geliyor her hangi bir olaydan ölümü hatırlıyoruz bizimde öleceğimizi hatırlıyoruz yaptıklarımızla inancımız uyuşmuyor işte sorunun ana kaynagı budur bunu fark ettğiniz an p.a ve diğerleri başlıyor öleceğimizi ve cezalandırılacağımızı düşünmeye başlıyoruz ve rahatsızlığımız hızla artıyor bunu düşündükçe korkuyoruz korktukça batıyoruz bilmem anlatabildimmi gelelim tedaviye inşallah … öncelikle aşagıda yazdıklarımın hepsini birden yapmanızı öneririm … ne olursan ol bir dünya kadar günah işlesende tövbe et gel diyen yüce allah a siğiniyoruz kuran’da yaklaşık 100 kere diyor allah tövbeleri çok kabul eden ve kullarına karşı çok bağışlayandır öncelikle bir pisikiyatrise gidelim şikayetinizin şiddetine dozunda ilaçlarımızı alalım ancak ilaç konusunda kimsenin günahını alamam isteyen kullanır istemeyen kullanmaz ben ona karışamam .. ve gerçekten inanarak tövbemizi bir daha aynı hataları yapmamak üzere yapalım kuran’ ı türkçe mealinden iyi bir cevirmenden okumaya başlayalım namaza başlayalım salih amellerde bulunalim iyi niyetli olalim zaten başka çıkış kapısı yok dönüşümüz ancak yaradana dır bundan sonrada böyle yaşayalım inanın en iyisi bu hızla yeni hayatımıza alişalım ve rahatlayalım bende bu olayların böle oldugunu bir psikiyatristen 4 ay önce öğrendimm bunlar benim düşüncelerim değil dr sölüyor bunları bence bu rahatsızlık sayesesinde bizleri kendine döndüren yüce allah!a şükredelim herkese geçmiş olsun allah yardımcınız olsun

 16. p.a 2. bölüm diğer yazınımın devamı önce diger yazımı okuyun sonra burayı p.a aslında temeli aşağıdada bahsettiğim gibi ölüm korkusudur ölüm korkusunu yenemedikçe p.a geçmeyecektir hep temelde yatar siz ne kadar ertelerseniz erteleyin unutmaya çalıssanızda bi anda aklınıza gelir ve sizi yine korkutur ve yine p.a yaşarsınız gelelim bu ölüm korkusunun tedavisine bununyenebilirseniz inanın ne p.a kalır ne endişe ne kaygı kendimden biliyorum ben bunu başardım mademki hayatta ölüm var bizde ona göre davranacağız şimdi örnek verelim diyelimki bi aslandan korkuyorsunuz ona yaklaşamıyorsunuz hep uzak duruyorsunuz ama bir gün kesinlikle yanına gideceğinizi biliyorsunuz bu korkuyu ertelemek bi işe yaramazki işte ölümde buna benzer biz ölüm kelimesini duyunca tahtaya vuruyoruz bi sela verilse biri ölmüş dense içimizi bi korku kaplıyor bu korkuyu yenmek için yapmanız gerekenler arkadaşlar ölüm korkusunu yenmek için onunla çok haşır neşir olalım ölümü çok hatırlayalım bizimde bir gün öleceğimizi hatırlayalım ölüm aklınıza geldiği an şöle diyin kendinize evet buyur gel benimde canımı al istediğini yap ben hazırım diyin bundan korkmayınn bunu söleyin inanın çok çok iyi geliyor en fazla 10 gün böle yaşayın sürekli bunları tekrarlayın her aklınıza geldiğinde… birde şu var ölümü sadece ölüm olarak anın sonrasını düşünmeyin ne olcak nereye gitcez filan bunları kesinlikle düşünmeyin aklınıza ölüm sonrası düşünceler geldiğinde orası beni ilgilendirmez o allah’ın işi deyin ortalama 10 gün sonra artık bu korku azalmaya kaybolmaya başlıyor zaten biliyorsunuz duymuşunuzdur korkunuzun üzerine gitmezseniz yenemezsiniz evet p.a atak işte budur kim ne derse desinnn diğer yazımdada dediğim gibi günahlara tövbe bi daha işlememek üzere… namaz… türkçeden kuran .ölümlede çok haşır neşir olmak üzerine gitmek ölüm sonrasını düşünmek şimdilik yasak bu dediklerimi yapın 10 15 gün sonra bi bakın geriye kendinize inanamayacaksınızz ve artık iyileştinizzzz geçmiş olsun herkese… anlamayan varsa bana ulaşabilir mail ile…. yasarercoban@hotmail.com sonra

 17. panik atak laneti yüzünden gezmediğim doktor gitmediğim hastane kalmadı acile her gidişimde insanların bana bakışlarından utanır durumdayım. Panik arak ara ara vuran nöbetler şeklinde olurken benim hayatımı tamamen esir almış durumda gülemez, yiyemez, konuşamaz hale geldim sürekli bir mutsuzluk hayattan zevk alamama halii.. Atak sırasında aniden elimin ayağımın canının gitmesi heran bayılacak hissi 180 varan nabız artışı ve vücüdumn her yerinin uyuşması yanı sıra biber sürülmüş gibi yanması şeklinde ve artık hayattan bıktım. 4 gün önce doktorum selectra başlamamı tavsiye etti ve yan etkisinden mi bilemiyprum ama beni daha fazla panik yaptı yan etkilerini azaltmasi içinde nöroloji uzmanımda trankos bıuskas önerdi ikisini aynı anda içiyorum şuanda 🙁 bıu arada vitamin B12 çok çok düşükmüş bu eksiklikte panik atakla hemen hemen aynı etkileri veriyor vücuda panik atak olduğunuza karar vermedn önce vitamin b12 tahlillerinize baktırın derim. Ben b12 iğnesine başladım ömür boyu kullanmam gerekiyor. Panik atağı atlatan artık geçti diyen birisi allah rızası için bizlerede yol gösterin. Allah bu hastalığı düşmanımın başına vermesin ..

 18. Merhaba ben serap.
  Bir suredir bu durumu kendi kendime çözdügumu dusunuyorum.ve gercekten azalmaya basladi.panik atak yasarim diye bir kaygim da kalmadi.sadece bazen icime korku geliyor.ve panik atakla nasil basa cikacagimi okudugum bazi makalelerden de anliyabiliyorum. Gelecekte tekrar yasar miyim bu durumu acaba? Su an 17 yasindayim.ve panik atagim bir komsumuzun ölümuyle basladi.kadin hicbirseyi olmadigi hâlde olecegini soyluyordu ve öldu.bu beni cok etkiledi cunku sevilen biriydi.ve kimse benimle bu konulari konusmakta istemiyordu ve ben de kendi kendimI teselli ederek atagi azalttigimi dusunuyorum .
  Aslinda benim yasadigimin panik bozukluk oldugunu soyluyorlar

 19. Merhaba arkadslar, 2004 ten buyana panik atak hastasiyimm, hayatimi zehir eden bu hastaliktan bir turlu kirtulamiyorumm,gece olmasin diye her gun dua ediyorumm, hitmedigim doktor kalmadi, surekli tekrarliyor, atak geldiginde kalbim yerinden frliyor, basim donuyor, ellerim ayaklarim kasiliyorr, migde bulantisi da cabasi, yogun korku ve heycann la birlikte kendimi taniyamiyorumm. Surekli olarak.korkularim. var . En ufak sesten bile korkuyorumm, kavgadan gurultuden kalbim.bogazima geliyor, sinirlennce ve uzulnce kalp.kirizi gecirwcgi saniyorum, kesin cozumunu bilen bir arkafasim varmi

 20. arkadaslar panik atak bence de cok kötü bir hastalık bir ara bende de nefes alamama ve kalbimde sıkısma oldu bende o an çok korktum herhalde kalp krizi geçiriyorum diye hastaneye koştum tansiyon korkudan fırlamış 18 ze tahlil tetkik bir şey olmadığını söylediler ama ben bu arada çok korktuğumdan panik atak oldum içten içe bir korku heyecan her an bir kötü bir şey olacakmış gibi gibi bitki uzmanı bir abi rabbim tuttugunu altın etsin onu hızır elehisselama komsu eylesin bana bitkisel bir kür verdi çok ta basit sabah aksam kendim yapıp ictim şimdi nasılım süper süper eski halime döndüm Allaha şükür Allahahamd olsun sizlerde de panik atak rahatsızlığı varsa bana ulaşın aynı kürü bir arkadaşımın eşide denedi o da çok iyiymiş msn den bana ulaşın tel bırakın ben sizi ararım metin1745@hotmail.com

 21. Arkadaslar panik atak cok dusunmekle oluyor cok düşünürsen işin içinden cikamazsin kurtulamazsin bırak kalbin hizli atsın asla kalp krizi gecirmezsin eger kalbin hızlı atmasindan kalp krizi gecirilseydi önce futbolcular ölürdü 😀 atak geldiginde başka seyler yapın oturup düşünmeyin gelsin gececek diye kendinize telkin verin geçmiş olsun canlar…

 22. merhaba arkadaslar anlattıklarınızın hemen hepsi bende vardı doktora gittim kalp krizi geciriyorum korkusu ile tansiyon korkudan fırlamış. tahli ltetkik bir sey yok kalp doktoruna gittim bir şey yok bana birde psikiyatriye git dediler gittim panik atak olduğumu söylediler gerçekten de insanın hayatını alt üst ediyor böylece 7 ay geçti doktor ilaç verdi kısmen faydası oldu ama hala devam ediyor du en son yaslı bir amca dan bitkisel bir cay öğrendim yaptım bir hafta sonra İNANILMAZ ŞÜKÜRLER OLSUN BEN PANİK ATAKTAN KURTULDUM bazen psikiyatri doktorunun vermiş olduğu ilacı içeyim mi diye düşünüyorum nedeni çünkü düzeldim acaba bu bitkisel ilac sadece bana mı yaradı diye düşündüm aynı kürü bir arkadasımın eşide rahatsızdı ona da verdim sonra 10gün sonra merak edip eşin nasıl dediğimde sok oldum EŞİM normale döndü dedi cok mutlu oldum kür sabah aksam yapılıyor ben 10 gün sonra tüm rahatsızlığım geçtı sizde bu kürü denemek isterseniz bana ulaşın hiç bir yan etkisi yok arkadaslar msn adresimi vereyim sizlere telefon bırakın ben sizi ararım mesajlarıma gunlük bakıyorum cunku msn metin1745@hotmail.com tel bırakacaktım ama bazı siteler kabuletmiyor

 23. bende bir psikoloji öğrencisi olarak panik atakla yüz yüze geldim ve bunun için ilaç bile kullandım ama diğer arkadaşlarında dediği gibi biz bir imtihan dünyasından geçiyoruz ve başımıza ne gelirse aslında bir imtihan Allah bizleri her ne şekilde olursak olalım onu anmamızı ve dediklerini uymamız konusunda bizlere kendini hatırlatıyor bende dünya hevesleriyle kafamı gereksizce yorarken bir taşa takıldım ve aslında kafamı ne kadar da gereksiz şeylere yorduğumu fark ettim psikologlar bilimle çok ilgili olduklarından dini hep dış planda tutmakta bense öyle düşünmüyorum insanlar inanmak üzere yaşarlar ve sizde Allaha inanın kendinize inanın ve her allahın ismi olan YA BASİT çekin emin olun ki o size bir güven bir dayanak sağlayacaktır 🙂

 24. Slm arkadaslar ben 2006 yilindan belli p.a ile ugrasan bir kisiyim p.a bir hastalik olamaz ve sadece olumlu düşünceler sadece düşünün arkadslar numaram bu 05465618899 ama mesgula aldigimda musait degilmdir yardim edecegim elimden grldigi kadar hadin allaha emaneet olun

 25. ben 16 yaşındayım 2yıldır panik atak hastasıyım, arkadaşlar ilk zamanlarda kalbim çıkıcakmış gibi oluyordu sonra uykumda 2 kez geldi ben sürekli her gece panik atak geçiriyordum ve ben 1-2 saat geçiriyordum 2 kere oldu 2 saat geçirdim solugu ikisindede hastanede aldım bu hastalıgın bir sürü belirtileri felan var benliğinden çıkma kendinde değilmiş gibi hep bende bunlar vardı aradan geçti 1.5 yıl kontrol etmeyi öğrendim geliyor arada 10sn kalp hızlanıyor gidiyor bazen nefes darlıgı çekiyorum o biraz uzuyor 20dk felan geçiyor ama ben ben değilmişim gibiyim kendimde değilmişim gibiyim o geçmedi hayattan yaşam hevesimi aldı bazen pc başında oturunca birden baş dönmesi geliyor onun harici yenmesi kolay ama tamam geçmesi zor benliğiden çıkma ben ben değilmiş gibi olan varsa ve onu yenen varsa cevap atsın saygılar.

  1. arkadasim hastaneye gittigini yazmissin ama anlattiklarin bana panik atak gibi gelmedi,panik atakta benligini kaybetmek diye birsey yok,benim asil sende kuskulandigim seninde dedigin gibi pc basinda basim donuyor yazmissin o zaman bana gore yine bir doktora git ve ilk gozlerine baktir ama benim dahada cok sende kuskulandigim problem boynuna baktir acaba sende boyun duzlesmesi olabilirmi,beni dinle ve doktora dediklerimden bahset,boyun duzlesmeside senin bu saydigin problemleri yapar,ense boygende kaslarda kasilmalar varsa yolda yururken bazen basin donuyorsa kalp carpinti benzeri seyler,gozlerde siyah ucucan noktalar varsa git,simdi diyeceksin ki ne alaka,cunku boyun duzlesmesi panik atak ve depresyonla ayni seyleri gosterir hatta karistirilir bile,doktorlar hemen derki sende panik veya deprasyon var derler,sen beni dinle boynuna bir baktir

 26. Yıllardır anksiyete panik ataktan cekiyorum. Öldürmüyor evet ama sürüm sürüm süründürüyor.benimde yıllardır gitmediğim dr. Kullanmadığım ilaç kalmadı. Bıktım artık yaşamaktan. Sürekli alternatif yollar aradım ama yok. Hergünüm ızdırap benim için su anda ilaç kullanıyorum. Pek fayda etmiyor. Eger çözümünü bilen varsa Allah rızası için msj atsın. Caakal19@mynet.com adım necla

  1. arkadasim bu siteyi daha bugun yeni gordum mesajini okudugum arkadaslara yazmaya calisiyorum,ilk once gercek sorunu yazarsan sevinirim,panik atakta ne ama?senin sil rahatsiz eden sorun nedir yazarsan yardimci olurum ben sana

 27. 3 aydır panik atak hastasıyım önceleri mide bulantıları baş dönmesi bayılma dahi yaşadım gitmediğim doktor yaptırmadığım test kalmadı sonuç hep temiz günlerce acile gittim en sonunda sorunun psikolojik oldunu söylediler.geçen ay psikiatriye gittim bana paxera ile diderel verdi bi hfaya kullandım semtomlar daha kötü yaptı benionu bıraktım başka doktora gittim diazem bide paxil ve dideral verdi onıda 1 gün kullandım acilde buldum kendimi tansiyon 8 e4 de düşmüş ardından başla doktor cplarex ile redepra verdi bide kötü olunca xanax 10 günüm çok zor geçti hergün sıkıntı basıyordu bugün bi hafifleme hişsettim ilaçlar işe yarıyor galiba sıkıntı kalmadı sabredin arkadaşlar geçiyo bide sizi bu durumma düşüren paniği bulup yüzleşin üstüne gidin bayılmaktan korkmayın gidin üstüne izmirden selam bişey sormak isteyen olursa msj atın kalenderim35@gmail.com

 28. Arkadaslar numaram degisti yukarda yaptigim aciklamalari gormussunuzdur bilgi almak icin yeni numarami yazicam atlatalim 2 sene olmus o gunden bugune hic birseyim yok yardim almak isteyen arkadaslar bu yeni nodan ulasabilirler 0543 250 50 70

 29. Öncelikler selamu aleyküm bunlar piskolojik bi olay deyil dir hiç bişey yokken olan bişeydir ben 3 sene çektim sizin sıkıntınız cin musalatıyla alakalıarkadaşlar iyi bi hocaya gidin iyi olcagınızz birdee sizin belirtilerinin fazlası vardı bende anlatmama gerek yok iyi bir hoca sizin işinizi haledder işallah namaz kılın allaha ibadet edin göreceksiniz işallah iyi olcanız ben 2 sene depresyon hapları kulandım hiç birşeye yaramadııı daha kötü oldum numaram bu 0546 841 37 81 hasta olanlar arasın konuşuruz çözeriz işallah geçmiş olsun allahu teala şifa versin

 30. slm arkadaslar,benim panik atak cocuklugumdan beri var,ben cocuklugumu yatili kres yuvalarinda gecirdim,tabiki anne baba ozlemi psikolojimi bozmus,cocukluk zamani cok onemlidir eger anne bana yeteri kadar ilgileniyorsa ve fazlasiyla sevgi verebiliyorsa bu cocuklar icin en buyuk guctur ve kendine guven bir ust safhada yer alir,demek istedigim hersey genellikle cocoukluk doneminden geliyor,neyse simdi bende depresyona 9 kere girmis biri olarak oldukca deneyimli biriyim ama ne kadarda tecrubeli biri olsam bile bu illet arada bir yokluyor tekrardan plak basa sariliyor sanki o kadar tecrube yasamamissinda depresyon hakkinda en ufak bir bilgin yokta hersey en bastan geri basliyor he ne kadar tecrubeniz olsa bile bir ise yaramiyor,yanliz su bir gercek yakin birinizi ve uzaktanda olsa birisini kaybederseniz eger bu panik atak tekrarlaya bilir,bunun altina yatan essas gercek bana gore olum korkusudur,oldukten sonra ne olacaginizi neyle karsilasacaginizi veya oldukten sonra sadece karanliga gomuleceginizi dununursunuz ve bu kusku ve asiri kaygi sizi ucuruma kadar surukleyebiilir ve panik yapmaniza sebeb olur panik ne kadar artarsa depresyonunuz bir okadar yukselir yani level 1 depresyonunuz varsa bu sefer level2 daha sonrada level 3 e kadar cikarki Allah dusmanimin basina vermesin.simdi benim size yardimim insallah sizlere iyi gelir,oncelikle ilk basta kesin ve kesin yanliz kalmayacaksiniz ilk kural bu,ondan sonra mutlaka kendinize bir meskale bulmaniz sart,ne biyim severek yaptiginiz birseyler olabilir,veya bir recep ivedik filmleri olabilir.bunun altinda yatan sey gulmektir ,bol bol gulun ama kahkahalarla,kafanizi bu gibi seylerle dagitmaniz gerekiyor ben cok iyi biliyorumki su anda sizlerin kafalari birseylere takilmis durumda ve bunu bir turlu kafanizdan atamiyorsunuz,sanki saplanmisiniz oralara,iyice DIP olmussunuz,karin bolgeniz sanki icine cekiliyor gibi veya ust atak seviyelerinde karninnizda bir elektrik simsek cakiyormus gibi gelebilir sizlere,arkadaslar illetin bir hastalik oldugunu kabul etmeniz gerekiyorsey gibi dusunuz depresyon olmadimda bugun ben nezle oldum demelisiniz cunku bu biyolojik bir hastaliktir,dusununki ilac aldiginizda nasilsa rahatlayip gevseyip mutlu olup sanki hicbirseyiniz yokmus gibi oluyorsunuz kendinize bir guven geliyor o an,depresyonun sacma birsey oldugunu dusubnuuyorsunuz o anda,ama ilaclarinizi almaniz gerekiyor,depresyon ust seviyeleri ilacsiz biraz zor gecer arkadaslar,ilaci aldiginiz iyilesmeye baslarsiniz inanin banama dedigim gibi kendinizi gercekten cok kotu hissettiginizde doktora mutlaka gidin geciktiripte kendinize iskence cektirmeyin,sizleri uzecek,etkileyecek olaylardan kacin,cok korku,dinli filmler seyretmeyin her zaman komedi unsurlarini secin,kafaniza o kotu dusunceler geldiginde hemen o anda birseyler yapip dusuncenizi baska bir yone cekin,fazla derin dusunmeyin vede en onemlisi dusunupte fazla hayaller kurmayin,(yani karamsarlik yonundeki hayaller)bana gore panik atakta en buyuk dusman hayal kurmaktir,sizlerin en buyuk dusmani beynimizde kotu rahatsiz edecek hayaller kurmanidir,iste yapmaniz gereken kendinizi frenleminiz gereken en buyuk unsur budur,kafanizda abuk subuk senoryolar kurup kendinizi inandirip yine kendinizi bu hayallerle kor kuyuya atmaktan baska birsey degildir.bizleri aslinda o anda kurdugumuz kafamizca canlandirmaya calisitigimiz o rahatsiz edici hayallerdir bunu kesinlikle yapmamalisiniz bu sizi daha cok panige surukler,dedigim gibi bu dusun celer geldiginde hemen ya disari cikin yada film seyredin muzik dinleyin kafanizi dagitin,inanin ve guvenin bana,yemenize icmenizede cok dikkat edin,son olarak cok derin dusunmek bizlerin zararinadir,saglicakli kalin

 31. Butun yorumlari okudum herkeze sifalar diliyorum. Son olarak yorum yapan Cem bey cok mantikli ve faydali bulduğum yaziniz icin teşekkür ediyorum. Ben yillardir bu illeti yasayan biri olarak sadece sunu yazmak istiyorum ilac ve pisikoterapi sart her atakta yardim gerekiyor zamanla in san nasil başedecegini öğrenince yanlizda baş edebiliyor. Stresli olaylarin arkasindan pa yaşanıyor bunu öğrendim üzüntü, sikinti tetikliyor mümkün olduğunca sikintidan uzak durmak gerekiyor. Saglikli huzurlu paniksiz gunler dilerim.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir