Psikodinamik formülasyon için asgari gereklilikler

Psikiyatrik formülasyon becerisi, yaşam boyunca gelişmeye devam eder.

Anlaşılır formülasyon için, öncelikle yaşam boyu kişilerarası ilişkilere odaklanan bir anamnez gereklidir.

Sorunun hasta tarafından sunulan şeklinin klarifikasyonu ve psikolojik terimlerle anlamlandırılması gereklidir. Hasta tarafından sunulan ve tekrarlayıcı olmayan sorunlar, psikodinamik açıdan önemli değildir.

Tekrarlayıcı sorunların kişilerarası ilişkilerdeki sonuçları ve kişinin bunlarla ilişkili ne hissettiği konuşulmalıdır.

Tedavi sürecinde, aynı sorunun kendini tekrarlamasına zemin hazırlayan tekrarlayıcı davranış örüntülerinin belirlenmesi ve hastaya farkettirilmesi gereklidir.

Güncel sorunun, hastanın geçmişindeki yaşantılarla olası bağlantısı düşünülmelidir.

Anamnezde formülasyon için önemli olan bilgiler:

• Güncel sorun
• Belirtilerin oluşum biçimi
• Şu andaki yaşam koşulları
• Geçmiş öykü
• Kişilerarası ilişkiler ve nitelikleri
• Görüşmedeki etkileşim
• Sembolik materyal
• Motivasyon
• İçgörü
• Gerçekçi beklentiler
• Gerçekçi olmayan beklentiler

(Kaynak: Vamık Volkan, Uygulama Dersleri, 2007)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir