Türkiye’de Psikiyatri Klinikleri : İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?

1851 yılında “Gurebayı Müslimin Hastanesi” ismi ile bugünkü Konak Doğum Hastanesi binasında hizmete giren hastanemizin ismi önce “İzmir Memleket Hastanesi” sonra “İzmir Devlet Hastanesi” olarak değiştirildikten sonra 1982 yılından itibaren şu anki yeri ve binasıyla “İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi” olarak hizmetine devam etmektedir. Hastanemiz bugün yaklaşık 900 doktor ve bin 100 yatağı ile bölgenin önde gelen kuruluşu olarak hizmetine devam etmektedir. Psikiyatri Kliniği 1982 yılında Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kuruluşu ile birlikte kurulmuştur. İlk şefi Prof. Dr. Savaş Kültür’dür. Psikiyatri Kliniğinden kuruluşundan bu yana toplam 58 psikiyatri uzmanı mezun olmuştur.

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?

1982 yılından beri kliniğimizde asistan eğitimi verilmektedir.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?

Akademik kadromuzda 1 eğitim sorumlusu, 2 eğitim görevlisi ve 3 başasistan görev yapmaktadır.

Yardımcı personel durumunuz nedir?

Kliniğimizde yardımcı personel olarak 22 hemşire ve 8 psikolog arkadaşımız hizmet vermektedir.

Eğitim programınız nedir?

Kliniğimiz 2010-2011 dönemi eğitim programı çerçevesinde, Olgu İzleme Sunumu, Hazırlıksız Olgu Görüşmesi, Serbest Tartışma ve Sunum Saati ve Dergi Tarama gibi eğitim çalışmaları yapılmaktadır. Bunlardan bahsedecek olursak;

Dergi Tarama: Her bir dergi tarama grubu sorumlu oldukları konularla ilgili olarak listede belirtilen dergilerin son bir yıllık sayılarının taraması yapılmaktadır. Makalelerin başlık ve yazarlarından oluşan bir liste hazırlanarak sunum öncesi izleyicilere dağıtılmakta, sunum sırasında, konuyla ilgili eğilimler ve istatistik bilgiler aktarılarak en fazla işlenen konuya ilişkin makaleler özet olarak sunulmaktadır.

Olgu İzleme Sunumu: Yatan ya da ayaktan polikliniğe başvuran hastalardan olgu izlem için uygun olduğu düşünülen bir olgu 1-2 haftada bir görüşülerek, en az 6 ay süreyle izlenip hastanın psikodinamik formülasyonu, hastalığın gidişi ve tedavi süreci aktarılmaktadır. İzlem süreci boyunca bir uzmandan süpervizyon alınıp, en azından 2 görüşme süpervizörle birlikte yapılmaktadır.

Hazırlıksız Olgu Görüşmesi: Ayaktan başvuran bir olgu asistan tarafından psikiyatrik görüşmeye alınmakta, video kamerayla kaydedilen görüşme daha sonra tüm grup tarafından izlenip tartışılarak değerlendirilmektedir.

Serbest Tartışma ve Sunum Saati: Kitap, film, kavram, olay ve benzeri konuların psikososyal yönleriyle tartışıldığı ve araştırma projesi, araştırma sonuçları, bildiri vb. gibi sunumlar yapılmaktadır.

Tabii bu bahsettiklerim eğitimimizin bir kısmıdır. Tamamını anlatmaya çalışsak sanırım bunun için sayfanızda bize ayırdığınız yeri fazlasıyla aşacaktır.

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?

Otuz kapalı klinik, 28 Amatem, 24 açık klinik yatağı olmak üzere toplam 82 yatağımız bulunmaktadır. Bu yataklarımızın doluluk oranı yüzde 82.1’dir.

Yıllık poliklinik sayınız ortalama kaçtır?

Yıllık poliklinik sayısı ortalaması 49 bin 229’dur.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?

Nöbet düzenlemeleri asistanların seçtiği temsilci tarafından yapılmaktadır. Kliniğimize yeni başlayan bir ilk yıl asistanı ayda ortalama 5 nöbet tutmaktadır. Nöbet sayısı asistanlar kıdem aldıkça düşmektedir.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?

Temel ve ileri eğitim programları her yıl değişimlerle uygulanmakta ve çekirdek eğitim programını oluşturmaktadır.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?

Rotasyon uygulamaları hastanemiz eğitim planlama komisyonunca planlanmaktadır. Asistanlık süresince 4 ay nöroloji, 4 ay çocuk psikiyatrisi ve 1 ay acil tıp rotasyonları yapılmaktadır.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayınız kaçtır?

Son bir yıldır 4 adet SSCI ya da SCI-E yayınımız mevcut.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?

Senede ortalama 2 kongreye katılabiliyoruz.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Her katılım bizi mutlu ediyor.

Klinikte görev yapan akademisyen, hekim ve asistanların isim ve unvanları

klinik520.jpg

EĞİTİM SORUMLUSU
Doç.Dr. ŞEREF ABDURRAHMAN GÜLSEREN

EĞİTİM GÖREVLİSİ
Doç.Dr. ALMILA EROL

EĞİTİM GÖREVLİSİ
Doç.Dr. AHMET LEVENT METE

BAŞASİSTAN
Doç.Dr. FATMA LEYLA ÇELEBİ GÜLSEREN
Uzm.Dr. NABİ ZORLU
Uzm.Dr. DEMET GÜLPEK

UZMAN TABİB
Uzm.Dr. ESİN EVREN KILIÇASLAN
Uzm.Dr. FÜSUN SEVİMLİ BURSALIOĞLU
Uzm.Dr. BEYZA TAŞKIN TOPALOĞLU
Uzm.Dr. ATIL MANTAR

ASİSTAN
Ass.Dr. YAPRAK ÇİLEM YALÇIN ARSLAN
Ass.Dr. ERDAL EKİNCİ
Ass.Dr. ENDAM KÖYBAŞI
Ass.Dr. SELEN IŞIK
Ass.Dr. ÖZLEM ŞAHİN
Ass.Dr. ÖZLEM BORA
Ass.Dr. DURSUN HAKAN DELİBAŞ
Ass.Dr. PELİN KURTGÖZ
Ass.Dr. GÜLNUR SUNDAY ÖZDAMAR
Ass.Dr. TOYGUN TOK
Ass.Dr. TUĞBA KARAVUL UÇMAN
Ass.Dr. AYLA YİĞİT
Ass.Dr. BARIŞ EKMEN
Ass.Dr. ÇAĞLA BİLGİN
Ass.Dr. ŞULE OKUR ÖZSARAÇ
Ass.Dr. İRFAN BASMACI
Ass.Dr. ÇİĞDEM ÇOLAK KALAYCI
Ass.Dr. NECİP ÇAPRAZ
Ass.Dr. ASLI TUĞBA ÖZBODUÇ
Ass.Dr. HASAN KENARLI
Ass.Dr. ŞULE ACAR
Ass.Dr. EBUZER CENİK
Ass.Dr. HALİME DAL
Ass.Dr. ASUSİNEM AKYALÇIN KIRDÖK

 

Dr Hakan Delibaş tarafından Medimagazin Dergisi‘ndeki haber revize edilerek paylaşılmıştır

Orjinal haber için lütfen Medimagazin sitesini ziyaret ediniz  : http://www.medimagazin.com.tr/clinics/tr-izmir-ataturk-egitim-ve-arastirma-hastanesi-2-ruh-sagligi-ve-hastaliklari-klinigi-73-0-380.html

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir