Academy of Cognitive Therapy için Sertifikasyon Süreci

Academy of Cognitive Therapy (ACT) Bilişsel Terapi uygulamalarındaki kalite standartlarının yükseltilmesi ve bu alandaki terapistlerin sertifikalandırılma koşullarını belirleyerek sağlamak üzere aralarında A. T. Beck, D. Barlow, D. Clark, A. Freeman, C: Padesky, J. Rush, J Wright, J Scott ve M Seligman gibi isimlerin yer aldığı bir grup öncü klinisyen, eğitici ve araştırmacılar tarafından 1999 yılında kuruldu. Merkezi Amerika Birleşik Devletleri Phiadelphia’da olan Akademinin şu anda başkanlığını J. S. Beck yürütmektedir (seçilmiş başkanı Dennis Greenberger, Ph.D.) ve onursal başkanı Aaron T Beck’dir. ACT’nin temel amacı bilişsel terapiyi uygulama bilgi ve becerisine sahip bilişsel terapistleri saptamak ve sertifikalandırmaktır. Objektif incelemeler sonrası akademi bilişsel terapiyi uygulamada ileri düzey uzmanlığa ulaştığını gösteren terapistleri sertifikalandırır. Akademi bilişsel terapi alanında terapistleri sertifikalandıran tek organizasyondur. ACT’ye üyeliğin sertifikalı üye ve “fellow” olarak iki düzeyi vardır. Bilişsel terapi sertifikası ruh sağlığı alanında çalışanlardan bilişsel terapi alanında özel bir eğitim alan ve akademinin bilişsel terapi de temel olan becerileri, araştırmaya dayalı olarak geliştirilmiş ölçütler ışığında çok titiz biçimde yaptığı değerlendirmelerde yetkinliğini kanıtlamış terapistlere verilir. Bu sertifika kişinin kalifiye bir bilişsel terapist olduğuna işaret eder. Sertifikalı Bilişsel terapistler bilişsel terapi alanına yaptıkları araştırma, yazı, eğitim ve klinik etkinliklerle köklü ve kalıcı katkılarda bulunurlarsa belirli bir zaman sonunda ”fellowship” konumuna yükseltilirler.
Sertifikasyon Süreci
Akademinin Board sertifikasyonu iki kademede gerçekleşir. Birinci aşamada adaydan lisans diploması, ruh sağlığı alanında çalışma lisansı, lisans sonrası eğitimleri ve bilişsel terapiye ilişkin aldığı eğitimleri ve tecrübesini belgelemesi istenir. Bu noktada istenilenler Bilişsel terapiye özgül en az 40 saatlik klinik eğitim, en az 10 saatlik görüşme kayıtlarının dinlenmesi yoluyla aktif süpervizyon alma, bilişsel model kullanılarak en az 10 hastanın tedavisi, Bilişsel terapi ile ilgili akademinin okuma listesindeki en az 5 kitabın okunması, başvurudan önce en az bir yıl düzenli biçimde tedavide bilişsel modeli kullanıyor olmak, akademi üyelerinden tavsiye mektubu ve bunlarla ilgili özet bilgileri de içeren standart bir CV’dir. Bu aşamada yeterli görülen terapistler ikinci aşamaya davet edilir. Bu aşamada başvuran kişinin bilişsel terapi uygulama becerisi doğrudan, gönderdiği bir görüşme kaydının dinlenerek bilişsel terapi ölçeği ile puanlanması ve kişinin tedavi ettiği bir olgunun yazılı özeti ve formülasyonun akademi fellowlarından seçilen akreditasyon kurulunca incelenmesiyle gerçekleşir. Konuyla ilgili olanlar daha detaylı bilgiye www.academyofct.org adresinden ulaşabilirler. Şu anda ülkemizde Akademinin bilişsel terapist sertifikasına sahip on bir üye bulunmaktadır (Dr. Mehmet Z. Sungur, Dr. Hakan Türkçapar, Dr. Emel Stroup, Dr. Aslıhan Sayın, Dr. Selçuk Arslan, Dr. Emine Kapçı, Dr. Aylin Ertekin Yazıcı, Dr. Esra Tuncer, Dr. Nergis Lapsekili, Dr. Fatih Kasım Yavuz ve Dr. Cengiz Tuğlu). Dr. Türkçapar, Dr. Sungur ve Dr. Stroup aynı zamanda akademinin “Fellow” üyeleridir. 2005’de Atlanta’daki APA kongresinde yapılan ACT toplantısında ülkemizden de bir “Fellow”’un akademinin Akreditasyon kuruluna üye olması kararlaştırılarak bu amaçla Doç. Dr. Hakan Türkçapar Kurul üyeliğine davet edilmiştir. Ölçek değerlendirmeleriyle ilgili prosedürlerin tamamlanmasının ardından Ekim 2005’de Doç. Dr. Hakan Türkçapar Bilişsel Terapi Akreditasyon komitesine üye olarak seçilmiştir. Bu ülkemiz için sevindirici başarılardan birisidir. Şu anda Türkiye’de psikoterapi alanında bir kargaşa olduğu için alınan psikoterapi sertifikalarının belki sadece prestij açısından bir önemi var ama ABD’de sağlıkla ilgili kurumlar sadece belli terapi türlerini belli saatler için ödüyorlar ve terapistlerin sertifikalı olmasını istiyorlar. Akademinin sertifikası bu anlamda önemlidir. Amerikadaki “National Organization for Competency Assurance “(NOCA) bu alanda akademinin sertifikasını geçerli kabul ediyor. Umarız ülkemizde de zamanla psikoterapi alanında bu tür standartlar gelişir ve alınan sertifikaların sadece prestijin ötesinde gerçek karşılıkları olur.
Ülkemizdeki kuruluşların sertifikasyon standartları için www.bilisseldavranisci.org sitesini ziyaret edebilirsiniz.

One Reply to “Academy of Cognitive Therapy için Sertifikasyon Süreci”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.