Epilepside psikotrop ilaçların kullanımı – Akılcı psikofarmakoterapi

 

Epilepsi varlığında psikotrop seçimi ile ilgili bir kılavuz.

İLAÇ

KULLANIM ÖNERİSİ

EK BİLGİLER

Moklobemid

Kullanılabilir

SSRI’lar

Kullanılabilir

Mirtazapin, reboksetin, venlafaksin

İzlem gerekli

Veriler yeterli değil

Duloksetin

İzlem gerekli

Veriler çok az

Amitriptilin, klomipramin, bupropion

Kullanılması uygun değil

Epileptojenik

Lityum

İzlem gerekli

Tedavi dozlarında hafif epileptojenik

Haloperidol

Kullanılabilir

Sülprid

Kullanılabilir

Risperidon, ketiyapin, olanzapin, amisülprid

İzlem gerekli

Aripiprazol

İzlem gerekli

Klozapin

(Mümkünse) Kullanılması uygun değil

600 mg/g üzerinde %5 düzeyinde epileptojenik

Klorpromazin

Kullanılması uygun değil

Depo antipsikotikler

Kullanılması uygun değil

Depo preparatlar epileptojenik olmasa da, farmakokinetik değişiklikler ve ilacı kesme olanaksızlığı nedeniyle uygun değil

Kaynak: Maudsley Prescribing Guidelines, 10th Ed.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.