Psikotrop ilaç kullananlarda QT aralığına dikkat!

Bu gönderide, EKG’ye bakarak QT’yi hesaplamak için pratik bir öneri sunuyoruz. –TürkPsikiyatri

 

EKG’de QT aralığı, q’nun başlangıcından T’nin bitimine kadar olan aralıktır. Ventrikülün depolarizasyonu ve repolarizasyonuna (ventrikülün aksiyon potansiyeline) karşılık gelir.

QT aralığı kalp hızı arttıkça kısalacağından, düzeltilmiş biçimi (QTc =QT/√RR)kullanılır.

Sağlıklı bir kişide QTc uzunluğu ortalama 400 milisaniyedir (ms). Bunun 500 ms’nin üstünde olması, “torsade de pointes”, dolayısıyla ventriküler fibrilasyon (VF) ile ani ölüm riski oluşturur.

QT mesafesi EKG’de işaretlendikten sonra, iki R-R arasındaki mesafeye bakılır.

Örnek olarak yukarıdaki EKG’de, birbirinden farklı R-R mesafeleri var.

QT’nin, R-R mesafesinin yarısından küçük olması beklenir. Eğer yarısından küçük değilse, QT’nin uzamış olduğundan bahsedilir.

QT mesafesini uzatan bazı ilaçların kısaca gözden geçirilmesi:

– Kinolon grubu antibiyotikler (-floksazinler)
– Klaritromisin, Eritromisin
– Ketokonazol, ıtrakonazol
– Trisiklik antidepresanlar + fluoksetin, sertralin, venlafaksin
– Haloperidolpimozid,  ketiyapin, ziprasidon, sertindol, tiyoridazin
– Sisaprid
– Triptan’lar
– Metadon

Risk etmenleri: Herhangi bir kalp hastalığı, ailede ani ölüm anamnezi, kadın cinsiyet, hipokalemi, doğuştan QT uzunluğu, yüksek doz, intravenöz AP uygulaması, hızlı enjeksiyon, ilaç kombinasyonları

Özellikle deliriumda hızlı ve i.v. uygulanan antipsikotiklere (haloperidol) bu açıdan dikkat etmeliyiz!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir