Kime “Seks Bağımlısı” denir?

Seks Bağımlılığı’nın ne olduğu konusunda çok temel bilgilerin derli toplu bir şekilde anlatıldığı  şu metni Türkçe’ye çevirerek ilginize sunuyoruz – TürkPsikiyatri |

 

Kime “Seks Bağımlısı” denir?

Seks bağımlılığı progresif bir şekilde ilerleyen bir kompulsif olarak seksüel düşünce ve eylemlerin kişiyi teslim aldığı bir psikiyatrik bozukluktur. Kişinin eylemlerinin aile fertleri üzerinde negatif etkisi problem ilerledikçe daha da ağır olmaya başlar. Zamanla, bağımlı kişi, tüm diğer bağımlılık sendromlarında olduğu gibi, aynı tatmini yaşayabilmek için daha şiddetli bir şekilde patolojik davranışı artırmak zorunda kalır. Bazı seks bağımlıları için, davranış sadece kompulsif bir şekilde mastürbasyon yapmaktan ya da yoğun bir şekilde pornografik materyallerin kullanılmasından ibarettir. Bazıları ise bununla kalmayıp, ekshibisyonizm (teşhircilik), voyörizm (gizlice başkalarını gözetleme), telefon ile taciz gibi yasa dışı eylemlere kadar vardırabilirler. Daha da ileri safhada, çocuk tacizi, istismarı ve hatta tecavüzü gibi çoğu ülkede ağır suç olarak kabul edilen eylemler gerçekleşebilir.

Seks bağımlılarının büyük bir kısmı seks saldırganlığı olarak tabir edilen suçları işlemezler. Dahası, bütün seks saldırganları seks bağımlısı da değildir. Yaklaşık olarak suçlu bulunmuş seks saldırganlarının %55 kadarı seks bağımlısı olarak tespit edilmiştir. Çocuk tacizcilerinin yaklaşık %71’i seks bağımlısı olarak teşhis edilmiştir. Çocuk tacizcilerinin bir kısmı için kompulsif patolojik davranışların kontrol edilmesi o kadar zordur ki toplumun güvenliği için tek yol bu kişilerin hapsedilmesidir.

Amerikan Seks Bağımlılığı ve Kompulsif Davranışlar Konseyi’ne göre seks bağımlılığı tarifi “Başkalarına karşı son derece olumsuz sonuçları olduğunun kişi tarafından bilinmesine rağmen, ısrar eden ve sürekli devam eden seksüel davranışların varlığı” dır. Başka bir deyişle, seks bağımlısı, potansiyel sağlık sorunlarına, ekonomik sorunlara, ailesel sorunlara ve hatta tutukanmaya kadar varabilen sorunlara rağmen kompulsif bir şekilde seksüel davranışlara devam edebilen kişidir.
Normal seksüel aktivitenin burada tarif edilen kompulsif seks arayışından ve seksüel davranışlardan ayrılabilmesi çok önemlidir. Seksüel aktivite, insanlar için çok kuvvetli bir dürtüdür , yemek yemek kadar normaldir, insan soyunun devamı için de gerekli bir aktivitedir. Seks dürtüsünün olmaması veya azalması da psikiyatrik bir soruna işaret edebilir.

Kaynak : psychcentral.org – Dr. Michael Herkov –

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir