Gebelikte psikotrop kullanımı: bazı pratik bilgiler

Bu yazıda, gebelikte psikotrop kullanımına ilişkin bazı pratik ipuçlarını ilginize sunuyoruz.

Kanıt düzeyi A olan bilgiler

 • Lityum, konjenital kardiak malformasyon oranını yaklaşık 6 kat artırır (diğer malformasyonların görülme riskini yaklaşık iki kat artırır)
 • Valproat kullanımından kaçınılmalıdır, özellikle ilk trimester’da !
 • Karbamazepin, fetal karbamazepin sendromu ile ilişkildir, özellikle ilk trimester’da !
 • Doğumdan hemen önce BZ kullanımı, floppy infant sendromu ile ilişkilidir
Kanıt düzeyi B olan bilgiler
 • Gebelerde paroksetinden kaçınılmalıdır, eğer ilk trimester’da kullanıldı ise, fetus mutlaka fetal ekokardiyografi ile değerlendirilmelidir
 • Prenatal BZ maruziyeti, oral yarıklar ile ilişkili olabilir
 • Lamotrijin, gebelikte güvenli bir duygudurum düzenleyici gibi görünmektedir ve bu konuda kanıtlar giderek artmaktadır
 • Tedavisiz kalan ya da yeterli düzeyde tedavi edilmeyen psikiyatrik hastalığın etkileri ciddidir
Kanıt düzeyi C olan bilgiler
 • Multidisipliner bakım (kadın doğum uzmanı, psikiyatrist, pediatrist) önerilir
 • Gebelikte farklı ilaçlardan düşük dozlarda kullanmak yerine, tek bir ilaçtan daha yüksek dozda kullanmak önerilmektedir
 • Gebelik ve postpartum dönemde lityum kullanımı yakın izlenmelidir
 • Anne sütü ile beslenen infantlarda ilaç düzeyi bakılması önerilmemektedir
 • SSRI/SNRI tercihleri bireye özgü yapılmalıdır
 • Gebeliğin ilk trimester’ında lityum maruziyeti varsa, fetal ekokardiyografi önerilir
(Kaynak: Medscape)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir