48.Ulusal Psikiyatri Kongresi – Bursa

9-13 Ekim tarihlerinde Bursa’da gerçekleşecek olan 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi ile ilgili olarak Türk Psikiyatri Derneği resmi sitesinde yapılan resmi duyuruyu ilginize sunuyoruz. – TürkPsikiyatri |

Değerli Meslektaşlarımız

 

 

9-13 Ekim 2012 tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirilecek olan Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde yer almasını istediğiniz  panel, kurs, çalışma grubu vb. oturumlar için başvuru süresi 15 Haziran’da sona ermiştir.

Çalışma birimlerimiz ve üyelerimizin yoğun çabasıyla 55 Panel, 25 Kurs, 8 Çalışma Grubu, 4 Münazara, 3 Bir Olgu Farklı Bakışlar Oturumu, 1 Uzmanla Buluşma ve 2 Siz olsaydınız Ne Yapardınız Oturumu başvurusu yapılmıştır.

Bilimsel Toplantı Düzenleme  ve Kongre Düzenleme Kurulları, Danışma Kurulu’na da başvurarak, önümüzdeki günlerde önerileri değerlendirecek,  düzenleyecek ve bilimsel programı oluşturacaktır. Bilimsel programın Temmuz ayında üyelerimize duyurulması hedeflenmektedir.

Bilimsel program önerilerinin zenginliğinin yanı sıra henüz program duyurulmadan kongremize 200’e yakın kayıt olmuştur.  Yoğun ilginiz ve desteğiniz için teşekkür ederiz.

Ulusal Kongre’mizde ana tema ile ilgili toplantılarla birlikte asistan eğitimini desteklemeyi ve uzmanlık sonrası sürekli eğitim ve sürekli mesleki gelişimi hedefleyen, kısacası meslektaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hemen her alanda ve her konudaki eğitimlere önemli bir yer ayrılacaktır. Eğitim ve paylaşım için hep bir araya geleceğimiz Ulusal Kongre’nin verimli geçmesini diliyoruz.

Saygılarımızla.

 

 Prof. Dr. Tunç Alkın                                             Prof. Dr. Berna D. Uluğ

TPD Genel Başkanı                                                         TPD-BTDK Başkanı  

 

48.Türkiye Ulusal Psikiyatri Kongresi Resmi Sitesi için : http://upk.psikiyatri.org.tr/
Facebook Sayfası için : http://www.facebook.com/events/132931623510166/

 

 

 

ÖNEMLİ TARİHLER :

Bilimsel programın web sayfasında ilanı
09 Temmuz 2012

İndirimli Kayıt – Konaklama ücretleri son başvuru tarihi
09 Ağustos 2012

Panel – Kurs ve Çalışma Grubu sunum özetleri son gönderim tarihi
24 Ağustos 2012

Bildiri son gönderim tarihi
24 Ağustos 2012

Bildiri değerlendirme sonuçları kabul / red bildirim tarihi
03 Eylül 2012

Burs başvuru son tarihi
10 Eylül 2012

Asistan bursu kabul / red bildirim tarihi
17 Eylül 2012

 

Kurullar
TPD Genel Başkanı
Tunç Alkın
Bilimsel Toplantılar Düzenleme Kurulu (BTDK)
Berna Uluğ (Başkan)
Ömer Böke
Murat Demet
Cüneyt Evren
Cengiz Tuğlu

48. UPK Düzenleme Kurulu Üyeleri

E. Timuçin Oral (Başkan)

Ayşe Devrim Başterzi

Ömer Böke

Cüneyt Evren

Selçuk Kırlı

Meram Can Saka

Cengiz Tuğlu

Simavi Vahip

2012-14 Bilimsel Toplantılar Düzenleme Danışma Kurulu (BTDDK)

TPD Şube Temsilcileri
Cengiz Akkaya Evrim Özkorumak Musa Şahpolat
Ünsal Aydınoğlu Aslıhan Polat Cem Şengül
Rabia Bilici Eser Sağaltıcı Zeliha Tunca
Hamid Boztaş Gökhan Sarısoy Aziz Yaşan
Murat Fettahlıoğlu Haldun Soygür Neşe Yorguner
Gülcan Güleç Bülent Sönmez Fatma Yurtsever
Taha Karaman Mine Şahingöz

TPD Çalışma Birimi Koordinatörleri

Umut Mert Aksoy Serap Erdoğan Bengi Semerci
Tunç Alkın Cüneyt Evren Mustafa Sercan
Kürşat Altınbaş Mehmet Güdük Ayşegül Sütcü Yıldırım
Vesile Altınyazar Defne Tamar Gürol Z. Mehmet Sungur
Nuray Atasoy Cem İncesu Vedat Şar
Agah Aydın Cem Kaptanoğlu Lut Tamam
Nazan Aydın Çağatay Karşıdağ Nilgün Taşkıntuna
Tolga Binbay Önder Kavakçı Cengiz Tuğlu
Ali Bozkurt Burhanettin Kaya Solmaz Türkcan
Selçuk Candansayar İsmet Kırpınar Şükrü Uğuz
Deniz Ceylan Ramazan Konkan Alp Üçok
Okan Çalıyurt Işın Baral Kulaksızoğlu Ayla Yazıcı
Feyza Çelik Elif Mutlu Ejder Akgün Yıldırım
Ayşe Esen Danacı Müjgan Özen Mustafa Yıldız
Murat Demet Ayşegül Özerdem Ali Tarık Yılmaz
Ferhan Dereboy Fuat Özgen Başak Yücel
M.Kerem Doksat Erol Özmen Şahika Yüksel
Şahut Duran İlker Özyıldırım

Toplantı Tanımları

Siz olsaydınız ne yapardınız?
Yetkin bir uzmanın/eğiticinin belirli bir konuyu ve/ya da olguyu, katılımcılarla birlikte, adım adım ele aldığı ve etkileşime olanak tanıdığı oturumlardır. Her konunun/olgunun 5-8 soruya indirgenmesi, her sorunun zeminini hazırlayan kısa sunumlar gerçekleştirilmesi, her kısa sunum ardından katılımcılara “siz olsaydınız bu noktada ne yapardınız?” sorusu ile konunun katılımcılara sorulduğu ve tartışmaya davet edildiği bir biçim öngörülmektedir. Bu biçimde ele alınabilecek konulara örnekler:

 • Olgularla adli psikiyatri
 • Dirençli olgularda tanı ve sağaltım
 • Ektanılı olgularda tanı ve sağaltım
 • Bedensel hastalığı olanlarda psikiyatrik tablolar
 • Tedaviyi kabul etmeyen hastaya yaklaşım
 • Özkıyım riski taşıyan hastaya yaklaşım
 • Bir olguda psikoterapiye uygunluğun belirlenmesi
 • Mahkemeye verilen bir psikiyatrın izleyeceği yol
 • Bir olgunun formülasyonu
 • Bir hastanın adım adım psikoterapi süreci

Süre: 90 dakika

Zor olgularda tanı ve tedavi oturumları
Klinisyenlerin en çok gereksinim duydukları konuların başında gelen zor olgularda tanı ve tedavinin ele alınacağı oturumlardır. Bu oturumlarda klinisyenlerin uygulamada en çok zorlandığı olgularla ilgili belirli bir konunun, olgu örnekleri ile sunulması ve literatür ve deneyim ışığında tartışılması hedeflenmektedir.

Bu oturumlarda olguların konuşmacı tarafından şu noktalara dikkat edilerek seçilmesi önerilir:
1) Eğitici nitelikte olması
2) İşlenmesi istenilen konu kapsamında olması
3) Klinisyenlerin karşılaşabileceği zor olgulara örnek olması.

Bu oturumlara önerilebilecek başlıklara örnekler:

 • Tanı ve tedavide zor bipolar olgular
 • Zor bipolar olgularda tanı ve tedavi
 • Zor olgularda tanı ve tedavi: Bipolar bozukluklar
 • Olgularla dirençli bipolar bozukluk
 • Gebelik planlayan bipolar hastalara yaklaşım

Süre: 90 dakika

Geçen yılın en önemli araştırmaları oturumu
Çalışma birimlerinin alanlarında bir önceki yılın en önemli araştırmalarını derleyerek sunmalarını, eleştirel bakışla değerlendirmelerini ve gelecek perspektifleri üzerinden tartışmalarını hedefleyen oturumlardır. Bu oturumlar için her yıl en çok iki Çalışma Birimine görev verilmesi planlanmaktadır.

Süre: Her Çalışma Birimi için 90 dakikalık bir oturum

On soruda bir konu
Herhangi bir konunun on soruya indirgenerek katılımcıların ilgisini canlı tutacak bir biçimde işlenmesinin hedeflendiği oturumlardır. En çok 3 konuşmacının görev alması ve akıcı sunumlar gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Katılımcılardan görüş alınması ve tartışma bölümü aralarda yapılabileceği gibi oturum sonunda ayrılacak bölümde de gerçekleştirilebilir. Bu biçimde ele alınabilecek konulara örnekler:

 • On soruda adli vaka muayenesi ve rapor yazma
 • On soruda stigmatizasyon
 • On soruda BDT
 • On soruda kadına yönelik şiddet
 • On soruda psikanalitik psikoterapi
 • On soruda yas
 • On soruda ilaç etkileşimleri
 • On soruda TMS
 • On soruda şizofrenide psikososyal girişimler

Süre: 90 dakika

Münazara
Özellikle günlük uygulamalardaki tartışmalı konuların iki farklı/karşıt bakışla ele alınmasını hedefleyen canlı tartışma toplantılarıdır. Leyhte ve aleyte konuşan iki tartışmacının, savundukları pozisyonu destekler literatür bulgularını derleyerek sunduğu ve canlı ve sürükleyici biçimde tartıştığı toplantılarda genel ilke olarak katılımcılara söz verilmemesi önerilir. Ancak, münazara yöneticisinin gerek başlangıçta gerekse bitişte, kendi belirleyeceği yöntemle iki karşıt görüş için katılımcılar arasında eğilim belirlemesi önerilir.

Süre: 90 dakikalık bir zaman diliminde 2 ayrı konunun münazarası planlanmaktadır. Bu nedenle her münazara konusu için toplam 45 dakika ayrılacaktır. Bir münazarada izlenecek zaman kullanım şeması için öneri: 10’ar dakikalık sürelerle her tartışmacı tarafından pozisyonların belirlenmesi ve savunulması; her tartışmacıya sırasıyla 5’er dakikalık ikinci ve üçüncü söz haklarının verilmesi; son 5 dakikada münazara yöneticisinin eğilim belirlemesi ve konuyu bağlaması.

Olgular ve sorularla Psikiyatride Güncel oturumları
Psikiyatride Güncel: TPD Sürekli Eğitim Sürekli Mesleki Gelişim Dergisi’nin her yılın ilk iki sayısında yer alan tüm yazıların, sorular ve olgular aracılığı ile kısa tanıtıcı sunumlarının ve katılımcılarla etkileşimli tartışmanın yapıldığı toplantılardır. Bu oturumların düzenlenmesinden Psikiyatride Güncel: TPD Sürekli Eğitim Sürekli Mesleki Gelişim Dergisi Yayın Yönetmenleri sorumludur.

Süre: Her Psikiyatride Güncel sayısı için 2×90 dk.

Olgu sunumu ve tartışmaları
Klinik uygulamaya ilişkin olgular üzerinden eğitimin verimliliğinden ve etkinliğinden yararlanmak üzere planlanmış toplantılardır. Ulusal kongrede 2 ayrı biçimde uygulanacaktır.

1. Uzmanlık Öğrencisi olgu sunumları

Bu etkinlik “TPD-Uzmanlık Öğrencisi Kongre Destekleme Bursu”nun bir parçası olarak gerçekleştirilecektir. (TPD- Uzmanlık Öğrencisi Kongre Destekleme Bursu başvuru koşulları için ayrıntılı bilgi TPD web sitesinden öğrenilebilir) Belirli bir konudaki ve/ya da belirli özellikteki olguların asistanlar tarafından sunulduğu ve eğitici uzmanlar tarafından tartışıldığı oturumlardır. Ender görülen olgular seçilebileceği gibi başka açılardan taşıdıkları özgünlük nedeniyle seçilmiş olgular (tedavisi zor olgularda başarılı tedavi uygulamaları, ayırıcı tanı sürecinde ortaya çıkarılmış bedensel hastalıklar, seyir açısından özgün özellikler taşıyan olgular, vb.) da sunulabilir.

Bu eğitim etkinliğinde görev alacak asistanların önceden hazırlayacakları olgu dosyaları bu eğitim etkinliğinde görev alacak uzmanlara önceden iletilerek eğiticilerin tartışmaya hazırlıklı gelmeleri istenecektir. Her oturumda 3-4 olgunun 2-3 uzman tarafından tartışılması planlanmaktadır. Oturum, olgunun sunumu, görev almış uzman tarafından tartışılması ve katılımcıların tartışmaya katılımı sırası ile sürdürülecektir.

Süre: Olgu sunacak asistan sayısına göre 1-3 adet 90 dakikalık oturum; her olgu için tartışma dahil yaklaşık 30 dakikalık süre ayrılması planlanmaktadır

2. Bir olgu farklı bakışlar

Bir olguya farklı konularda uzmanlaşmış eğitmenlerin bakışlarının gösterilmesini hedef alan oturumlardır. Görev alacak bir asistan ya da uzmanın önceden hazırlayacakları olgu dosyaları bu eğitim etkinliğinde görev alacak eğitici uzmanlara önceden iletilerek eğiticilerin tartışmaya hazırlıklı gelmeleri istenecektir. Olgunun sunumu ardından farklı konularda uzmanlaşmış 2-3 eğitmenin olguyu tartışması planlanmaktadır.

Örnekler:

 • Bir olgunun BDT ve psikanalitik psikoterapi bakışı ile ele alınması
 • Bir olgunun psikoterapiye uygunluğun farklı uzmanlarca değerlendirilmesi
 • Bir komplike yas olgusuna farklı uzmanların bakışı
 • Bipolar bozukluk tanılı bir olguda gebelik planlanmasına farklı bakışlar
 • Bir olguda ilk epizot manik dönem ardından profilaksi gerekliliği
 • Bir olgu üzerinden depresyonda ne zaman ilaç ne zaman psikoterapi?

Süre: 90 dakika
Sözel bildiri oturumları
Ulusal kongrede her tür araştırmanın literatür ışığında tartışıldığı serbest bildirilere yer verilecektir.

Süre: 90 dakika; her bildiri için tartışma dahil 15-20 dakika ayrılması öngörülmektedir.

Burs kapsamında sözel bildiri oturumu:
Bu etkinlik TPD-Uzmanlık Öğrencisi Kongre Destekleme Bursu kapsamında gerçekleştirilecektir. Burs için ayrıntılı bilgiye TPD web sitesinden ulaşılabilir (www.psikiyatri.org.tr)
Süre: Her bildiri için tartışma dahil 15-20 dakika ve her oturum için 90 dakika ayrılması öngörülmektedir.

Sözel bildiri oturumu (Burs kapsamı dışında)
Burs dışında başvurulara açık olan bu oturumda daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış (tez olarak basım hariç) özgün araştırmaların sunumu ve literatür ışığında tartışılması hedeflenmektedir.
Süre: Her bildiri için tartışma dahil 15-20 dakika ve her oturum için 90 dakika ayrılması öngörülmektedir.

Uzmanla Buluşma
Belirli bir konuda uzmanlığı ve/ya da deneyimleri bulunan bir uzmanın deneyimlerini paylaşmasına olanak yaratan küçük grup toplantılarıdır. Genellikle meslekte kıdemli uygulayıcılarla meslekte nispeten yeni ya da deneyim artırma gereksinimi duyan uygulayıcıların bir araya getirilmesini hedefleyen toplantılardır. Yapılandırılmamış olabileceği gibi yarı yapılandırılmış biçimde de yürütülebilir. Uzmanla buluşma genellikle konu yönünden açık çerçeveli bir toplantı olarak gerçekleştirilmektedir. Ancak konunun çerçevesi nispeten belirli sınırlarda da tutulabilir. Uzmanın önerisi aksi yönde olmadığı sürece en çok verimin alınabilmesi için katılımcı sayısının 15-20 ile sınırlandırılması önerilir. Bundan amaç küçük grup ortamının oluşturulabilmesine zemin hazırlamaktır.

Süre: 90 dakika

Kurs
Belirli bir konunun eğitiminin katılımcılarla formel ve informel etkileşime olanak verir biçimde ve uygun eğitim yöntemleri kullanılarak gerçekleştirildiği toplantılardır. Kullanılabilecek çok çeşitli yöntemlerden bazıları şunlardır: Sunum, video gösterimi, soru-yanıt-tartışma, probleme dayalı eğitim, modüler eğitim, role-playing (oyunlaştırma) küçük grup çalışmaları ( uygulamalı beceri eğitimleri, geribildirimlerle eğitim vb.)

Temel kavramların gözden geçirilmesi, ileri ve karmaşık bir konunun gözden geçirilmesi, özel bir konunun gözden geçirilmesi, belirli bir konuya farklı ekollerin bakışının gözden geçirilmesi, belirli bir konunun farklı yönlerinin farklı uzmanlarca ele alınması, belirli beceri kazandırma öncesi kuramsal hazırlık, belirli beceri kazandırılması kursa konu olabilecek bazı örneklerdir. Kurs başlıklarına bazı örnekler:

 • Temel BDT
 • Psikanalitik psikoterapilere giriş
 • Bir araştırma nasıl yapılır? Planlamadan yayınlamaya bir araştırma sürecine ilişkin en temel özellikler
 • Yeme bozukluklarında tedavi
 • Bipolar bozukluk tanılı hastanın uzun dönem tedavisi ve izlemi
 • Bir psikiyatri asistanı için temel istatistik bilgileri ve SPSS kullanımı eğitimi
 • Adli psikiyatriye giriş
 • Yeni mezun uzmanlar için adli psikiyatri
 • Psikofarmakolojiye giriş
 • Psikiyatride biyolojik tedaviler
 • Psikiyatride hipnoz
 • Akılcı psikofarmakoloji
 • Özkıyım: Bir uzmanlık öğrencisi için klinikten adli süreçlere kılavuz bilgiler
 • Denetimli serbestlik uygulamaları
 • Psikiyatrik hastalıklarda gebelik ve lohusalık
 • Bipolar hastalarda psikoeğitim

Süre: Konuya göre 90 dakikalık 1, 2 ya da 3 oturum

Çalışma Grupları
Belirli bir konuyu küçük gruplarda yüksek düzeyde etkileşimli bir ortamda tartışmayı (ör.katılımcıların yoğun görüş alış-verişinin sağlanması amacını güden toplantılar, vb.) ve / ya da belirli bir belge ya da kaynak oluşturmayı (ör. kılavuz, uzlaşı metni oluşturulması, vb.) hedefleyen oturumlardır. Biçimsel olarak kısa sunumlar ve canlı, bilgilendirici ve etkileşimli tartışmaları içeren oturumlardır. Süre, konu daha fazlasını gerektirmedikçe 90 dakikadır. Bu süreyi aşabilecek çalışma grupları bir film gösterimi, uzun ve kapsamlı bir metin okunması ve tartışmaya açılması gibi farklılıkları içeren çalışma gruplarıdır.

Süre: 90 dakikalık 1 ya da 2 oturum

Panel
Panellerde süre 90 dakikadır. Konuşmacıların en fazla 20 dakikalık sunumlar hazırlayıp en az 30 dakikanın panelistler arasında ve katılımcılarla etkileşimli şekilde yürümesi sağlanacak tartışma şekilde yapılandırılması önerilmektedir Bu nedenle önerilen konuşmacı sayısı en çok 3’tür. Panellerde izleyicilerin kendi fikirlerini belirtmesi, soru sorması ve bunların yanıtlanması ile panelistlerin görüş belirteceği tartışma bölümüne önemli bir yer ayrılmasının mutlaka uygulanması önerilir.

Süre: 90 dakika

Açılış Konferansı
Ulusal kongrenin açılış günü, açılış oturumunda, konusu ve konuşmacısı TPD-MYK tarafından belirlenen konferanstır.

Forum
Psikiyatri Topluluğunun sıcak gündemine ilişkin bir ya da birkaç konunun ele alındığı toplantılardır. Konu ya da konular TPD MYK tarafından belirlenir. TPD MYK’nın konuyu tartışmaya açmak üzere kısa bir sunumla oturum başlatılır, ardından tüm TPD üyelerinin görüş bildirmelerine açık bir oturum gerçekleştirilir. Yalnızca TPD üyelerinin katılımına açık bir toplantıdır.

Süre: 90 dakika

Konferans
Ulusal kongrede etkileşimli ve işlevsel eğitim olanaklarına daha geniş yer vermek üzere, eskiden olduğu gibi bireysel konferanslara yer verilmeyecektir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir