Türkiye’de Psikiyatri Klinikleri : İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

İstanbul Erenköy RSHH hakkında derlediğimiz bilgileri ilginize sunuyoruz – TürkPsikiyatri |

 

 

TARİHÇE

Hastane, Kızılay Verem Savaş Derneği’ne ait Sanatoryum olarak hizmet vermekte iken, 01.03.1976 yılında ruh sağlığı hastanesi olarak hizmet vermek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyete başlamıştır. Tamamı çamlık 98 dönümlük bir alana sahiptir. 19.02.2005 tarihinde Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan Sağlık Bakanlığı’na devredilmiştir. Sağlık Bakanlığı’na devir sonrası 16.10.2006 tarihli Sağlık Bakanlığı onayo ile Psikiyatri, Nöroloji ve Çocuk Psikiyatrisi dallarında Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak faaliyet göstermesi uygun görülmüştür. Bu tarihten sonra İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet vermeye başlamıştır.

SERVİSLER :

PSİKİYATRİ HİZMETİ

a) Acil Psikiyatri Servisi

Hastanemizde 24 saat acil psikiyatri hizmeti verilmektedir. Uzman, asistan, hemşire ve sağlık personelinden oluşan ekip, her türlü psikiyatrik soruna anında müdahale ederek tedavi olanağı sunmaktadır.

Acil serviste bulunan 6 adet müşahede yatağı, gerektiğinde bazı hastaların belli sürelerle yakından gözlenmesine imkân sağlamaktadır. Acil servise başvuran hastaların bir kısmı ilk müdahale yapıldıktan sonra tedavileri düzenlenerek evlerine gönderilmekte, bir kısmı da yatırılarak tedavi edilmek üzere hastanemiz yataklı servislerine yönlendirilmektedir.

b) Yataklı Servisler

Hastanede toplam 250 yatak mevcuttur. Bu yatakların 16 tanesi Nöroloji servisindedir. Psikiyatri servislerinde klinik şefi, şef yardımcısı, başasistanlar, uzmanlar, asistanlar, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, hemşireler ve sağlık personelleri bir ekip anlayışıyla tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri vermektedir. Tedavi hizmetleri vardiyalı çalışma sistemi ile aralıksız sürdürülmektedir. Hastalara klinik şefi, şef yardımcısı, başasistanlar ve uzman doktorlar tarafından her gün vizit yapılmakta, asistan doktorlar tarafından hastaların ayrıntılı değerlendirilmesi ve takibi sağlanmaktadır. Gerektiğinde hastalara hastanede nöroloji ve dahiliye uzmanları tarafından konsültasyon hizmeti verilmektedir. Sosyal hizmet uzmanları hasta yakınları ile iletişim ve işbirliğini sağlamakta, yakınları olmayan ve sağlık güvencesi bulunmayan hastaların sorunlarına çözüm yollarını araştırmaktadır. Durumları uygun olan hastalar rehabilitasyon amacıyla servis hemşireleri ile birlikte görevli öğretmenlerin gözetiminde uğraşı faaliyetlerine yönlendirilmektedir. Sağlık personelleri hastaların kişisel temizlikleri ve gerektiğinde de beslenmeleri konusunda yardımcı olmaktadır. Servisler temizlik görevlileri tarafından her gün temizlenmekte, yatak çarşafları günlük olarak kontrol edilmekte temiz ve düzenli olmasına dikkat edilmektedir. Servislerde hasta refakatçisi bulundurulmamaktadır. Servislerde hastalarımıza TV seyretmeleri için ayrı salonlar tahsis edilmiştir.

Servislerde hasta yakınları için ziyaret saatleri hafta içi günlerde 1430 – 1530, hafta sonlarında 1400-1600 olarak belirlenmiştir. Kapalı kadın servisi için ziyaret Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılmaktadır.

A-1 Servisi

A-1 servisi, kadın ve erkek hastaların, ilaç tedavilerinin yanı sıra psikoterapi yöntemleri de uygulanarak tedavi edildiği açık nitelikli bir servistir. Serviste 18 kadın, 18 erkek yatağı bulunmaktadır. Odalar 3’er kişiliktir. Odalarda banyo-tuvalet ve her hastanın kullanımına özel birer kilitli dolap bulunmaktadır. Serviste TV odası, grup terapileri odası, uğraşı ve oyun odası, sigara odası bulunmaktadır. 1. kat erkek hastalar, 2. kat ise kadın hastalar için düzenlenmiştir. Servis önündeki bahçe hastaların serbest zamanlarını geçirmelerine uygun biçimde düzenlenmiştir. Servis girişinde ankesörlü telefon bulunmaktadır.

Servise hasta yatışı ayaktan tedavi merkezinden yapılmakta veya hastanemizin diğer servislerinde yatmakta olan hastalar arasından nakil şeklinde olabilmektedir. Bu servise yatmak isteyen hastaların, tedavi sürecine aktif biçimde katılmayı kabul etmiş olmaları beklenmektedir.

A-1 servisinde, etkin ve verimli bir tedavi ortamı oluşturmak amacıyla belli kurallar konulması gerekli bulunmuştur. Bu kuralların bazıları, toplu yaşam alanlarında uyulması beklenen genel davranışları yansıtmaktadır. Bazıları ise tedavi sürecinin bir unsuru olarak, tedavi ekibinin gerekli gördüğü kurallardır.

K-1 Servisi

K-1 Kadın Servisi, 51 yataklı açık servis ve 32 yataklı kapalı servis olmak üzere toplam 83 yataklı iki bölümden oluşmaktadır. Hastalar akut dönemde, hastalığının şiddetine göre 3-5 gün kapalı servisde ilk tedavileri yapılmakta olup, uygun olduğu taktirde açık servise alınmakta ve yatarak tedavileri sonlanana kadar (ort. 1-2 hafta) burada tedavileri devam etmektedir.
Hastaların dinlenebileceği televizyon seyredebileceği, müzik dinleyebileceği, gazete ve kitap okuyabileceği, tavla vb. oyunlar oynayabileceği meşguliyet odaları bulunmaktadır. Ayrıca, açık serviste okuyabilecekleri kitapları temin ettikleri bir kütüphane bulunmakta. Hasta odaları 2-4 yataklıdır.
Kapalı ve açık servis için ayrı düzenlenmiş bahçeler bulunmakta ve açık servis hastaları için bahçeye özel olarak kurulmuş kondüsyon ve jimnastik aletleri ile bir adet kantin bulunmaktadır.

Hastalar için haftanın belirli günleri spor, elişi ve müzik uğraşısını sağlamak üzere eğitmenler servise gelerek hizmet vermekte, uygun görülen hastalar belirli günlerde hemşire ve personel eşliğinde hastane uğraşı atölyelerine gönderilerek rehabilite olmaları sağlanmaktadır.
Açık serviste, ziyaretçi saatleri hafta içi her gün 14:30-15:30 olup, hafta sonu 14:00-16:00 saatleri arasında uygulanmaktadır. Açık serviste bulunan hastaların bahçe izinleri ve ziyaretçileri ile görüşmeleri saatlere uygun olarak düzenli yapılmakta olup kapalı serviste bulunan hasta yakınları ancak hastanın doktorunun izni dahilinde hastaları ile görüşebilmektedir.
K-1 Servis, klinik şefi, şef yardımcısı, başasistanları, uzman hekimleri, asistan hekim kadrosu, hemşire ve yardımcı personel ile hizmet vermektedir. Ayrıca servise bağlı olarak çalışan ve doğrudan poliklinik hizmeti veren 2 adet uzman hekim bulunmaktadır.
Hergün uzman viziti, Salı ve Cuma günleri uygulanan haftada 2 kez başasistan ve şef vizitleri ile hergün sabahları hastalarla yapılan günaydın toplantılarının yanısıra, açık servis hastalarına haftanın 3 günü grup terapisi ve uygun görülen hastalara da belirli günlerde bireysel terapiler yapılmaktadır. Ayrıca haftanın 3 günü gerekli görülen hastalara anestezili elektrokonvülsif terapi (EKT) uygulanmaktadır.
Servisten taburcu olan hastaların ayaktan poliklinik kontrollerı, yatarken hastanın tedavisini ve klinik takibini üstlenmiş olan uzman ve asistan hekimler tarafından sürdürülmektedir.

Hastaların yatarak tedavi gördükleri sürede sosyal ve resmi işlemleri ile ilgili sorunların çözümünden sorumlu olan bir sosyal hizmet uzmanı, psikolojik tanı ve tetkiklerinin uygulanmasından sorumlu 2 adet psikolog ile tüm resmi yazışma vb. düzenlemelerden sorumlu olan tıbbi sekreter serviste hizmet vermektedir. Servisin temizlik ve güvenlik işleri ise hastanenin belirlediği özel şirket elemanları tarafından karşılanmaktadır. Hastaların güvenliği her gün hizmet veren 2 adet güvenlik elemanı tarafından sağlanmaktadır. Güvenlik elemanları hastaneye gelen ziyaretçilerin kontrollü ve kurallara uygun bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirmelerini sağlamakta ve yatan hastaların hastane içinde güvenli bir şekilde tedavi görmelerini desteklemektedir.

E-1 Servisi

Yatarak tedavi edilmesi gerektiği için hastanemize sevk edilen veya acil servis ve poliklinikten kapalı ortamda tedavi görmesi için yatırılan erkek hastaların tedavi ve rehabilitasyonu bu klinikte gerçekleştirilmektedir. Ayrıca sağlık kurulu tarafından hakkında karar verebilmesi için gözlemi gereken hastaların yatarak izlemi yapılmakta ve nihai karara ulaştırılmaktadır. Klinik tarafından yürütülen eğitim ve araştırma, bilirkişilik, tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları klinik şefinin yönetimi ve denetimi altında, iki başasistan ve bir uzman yardımıyla sürdürülmektedir. Serviste 1 şef, 2 başasistan, 6 psikiyatri asistanı, 2 psikolog, 15 hemşire, 1 tıbbi sekreter, 8 personel, 4 temizlik elemanı, 2 güvenlik elemanı görev yapmaktadır.

Her iki serviste birer adet gözlem odası, sosyal etkinliklerin gerçekleştiği birer adet salon, yemekhane bulunmaktadır.

Hastanemizde anestezili EKT uygulanmaktadır. Anestezili EKT, yatan hastaların yanısıra idame EKT tedavisi için poliklinikte takip edilen hastalara da uygulanabilmektedir. EKT tedavisi, hafta içi hergün yapılabilmekle beraber rutin olarak haftanın 3 günü uygulanmaktadır. Anestezili EKT öncesi psikiyatri hekimi tarafından, hasta ve hasta yakınlarına bu tedavi ile ilgili bilgiler verilir, hasta ve yakınlarından onam alındıktan sonra anestezili EKT planlanır. Anestezili EKT öncesi hastalar anestezi, dahiliye ve gerekli görüldüğü takdirde diğer branş uzman hekimleri tarafından değerlendirilir, şayet anestezili EKT uygulamasına engel bir hali yoksa hasta ve hasta yakınları anestezi uzman hekimince de bilgilendirilerek hasta anestezili EKT uygulamasına alınır. Anestezili EKT hizmeti 1 anestezi uzman hekimi,1 pskiyatri uzman hekimi, 2 psikiyatri asistan doktoru, anestezi teknisyeni ve psikiyatri hemşiresi gözetiminde, hastaların tüm vital fonksiyonları takip edilerek modern şartlarda verilir. Tedavi sonrası hastalar yine anestezi ve psikiyatri hekimleri tarafından 20-45 dakika kadar takip edidikten sonra, psikiyatri asistan doktor ve hemşiresi refakatinde servisine götürülerek istirahat ve yakın gözleme alınır. İdame anestezili EKT tedavisi için randevu, pskiyatri polikliniğinde programlanacak ve verilecektir. Hastanın günübirlik hastanemize yatışı yapılarak aynı koşullarda anestezili EKT tedavisi uygulanmaktadır.

Nöroloji Servisi:

16 yataklı nöroloji servisinde hemen her hastalık grubundan hastanın takip ve tedavileri yapılmaktadır.Hastanemizde bulunmayan tetkikler gerektiginde hastanemizin anlaşmalı oldugu kurumlarda hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.Ayrıca servisimizde dalında uzman hekimlere ek olarak 1 psikolog ve 1 fizyoterapist hizmet vermektedir.
Tüm Hakları Saklıdır © Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

 

KADRO :

 

#

   DOKTOR ADI    BRANŞ

Detaylar   TURGAY SAMANCI   AİLE HEKİMİ

Detaylar   BANU TUFAN KOÇAK   AİLE HEKİMİ

Detaylar   SEMRA AYDIN AKFIRAT   BİYOKİMYA UZMANI

Detaylar   SEBLA GÖKÇE İMREN   ÇOÇUK PSİKİYATRİ UZMANI

Detaylar   CANAN YUSUFOGLU   ÇOÇUK VE ERGEN PSİKİYATRİ

Detaylar   CENGİZ AKGÜN   DİŞ HEKİMİ

Detaylar   ÜMİT DENİZ KESKİNLER   MİKROBİYOLOJİ

Detaylar   AYGÜN AKBAY ÖZŞAHİN   NÖROLOJİ

Detaylar   YASEMİN ŞIPKA KURTULMUŞ   NÖROLOJİ UZMANI

Detaylar   ZEYNEP ÇİĞDEM DİLER   NÖROLOJİ UZMANI

Detaylar   SEVİNÇ ÇELİK   NÖROLOJİ UZMANI

Detaylar   HAYAL ERGİN TOKTAŞ   NÖROLOJİ UZMANI

Detaylar   AYDIN GÜVEN   RUH SAĞLIĞI HASTALIKLARI UZMANI

Detaylar   HAMDİ ÖZTÜRK   RUH SAĞLIĞI HASTALIKLARI UZMANI

Detaylar   HANDAN METERİS   RUH SAĞLIĞI HASTALIKLARI UZMANI

Detaylar   NURDAN EREN BODUR   RUH SAĞLIĞI HASTALIKLARI UZMANI

Detaylar   ÖZGÜR SÜNER   RUH SAĞLIĞI HASTALIKLARI UZMANI

Detaylar   SAMİ AKKUŞ   RUH SAĞLIĞI HASTALIKLARI UZMANI

Detaylar   BÜLENT KADRİ GÜLTEKİN   RUH SAĞLIĞI HASTALIKLARI UZMANI

Detaylar   ELİF YILMAZ   RUH SAĞLIĞI HASTALIKLARI UZMANI

Detaylar   SALİME GÜRSOY   RUH SAĞLIĞI HASTALIKLARI UZMANI

Detaylar   ÖZNUR ORAN   RUH SAĞLIĞI HASTALIKLARI UZMANI

Detaylar   SONGÜL BAHADIR AKTAŞ   İÇ HASTALIKLARI UZMANI

 

#

   DOKTOR ADI    BRANŞ

Detaylar   SELCEN DOĞRU KÖŞKER   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   GÖNÜL YILDIRIM   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   BUĞRA ÇETİN   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   YELİZ BANU KÜÇÜKSUBAŞI   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   MİNE ERGELEN   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   ZELİHA ULAŞLI   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   ÖZLEM GÜNGÖRDÜ   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   ESRA KAYMAK KOCA   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   LEMAN İNANÇ   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   ESMA KOBAK   NÖROLOJİ ASİSTAN

Detaylar   VEYSEL EREN GÜR   NÖROLOJİ ASİSTAN

Detaylar   ÇETİN TURAN   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   ESRA AYDIN SÜNBÜL   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   BURAK TOPRAK   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   ERGÜN SEVİNÇ   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   FATMA FARİHA CENGİZ   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   İSHAK SAYĞILI   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   KADER SEMRA KARATAŞ   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   YÜCEL YILMAZ   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   HÜSEYİN ÜNÜBOL   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   ABDULHALİK GÜLÜCÜ   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   NAZLI ALICIOĞLU   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   FERİDE EZGİ BÜYÜKŞAHİN   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   BELİZ SOYER   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   SEVGİ GÜL KABAK   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   MAHİR YEŞİLDAL   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   MUSA YILANLI   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   DUYGU ASLAN   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   ÇETİN IRMAK   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   AHMET ÜZER   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   SEVGİN EKŞİOĞLU   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   EMEL BAŞOĞLU   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   GÜLER ACAR   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   YİĞİT KIVILCIM   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   FİKRET FERZAN ERGÜN   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   AHSEN ERATALAY   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   UĞUR ÖNER   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   DİCLE BİLGE   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   ARZU SANCAK   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   BAŞAK GÜLBAĞI ÜNÜBOL   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   ALPER ÜNAL   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   DİLEK ÇAĞLAR   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   ÖZLEM KAZAN   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   HALE YACI   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   YASEMİN UZ   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   AYSUN DEMİR   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   DEMET ÜNSAL   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   EBRÜ DAMLA BOSTANCI   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   RÜMEYSA YENİ ELBAY   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   ARZU AKSOY ETLİK   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   SENA ŞAYAKÇI GÜRDAL   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   GÜLSEL YALÇIN   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   SİBEL ÖDEMİŞ   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   SEMA İŞİTMEZ   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   M.BURAK BAYKARAM   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   ÇİĞDEM HAZAL BEZGİN   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   NİLÜFER SAYILGAN   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   MÜRÜVET TOPALOĞLU   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   ÖMER YANARTAŞ   PSİKİYATRİ ASİSTAN

Detaylar   VEYSEL EREN GÜR   NÖROLOJİ ASİSTAN

Detaylar   YAĞMUR İNALKAÇ   NÖROLOJİ ASİSTAN

Detaylar   TUĞÇE TOPTAN   NÖROLOJİ ASİSTAN

Kaynaklar : http://www.erenkoyruhsinir.gov.tr/, google.com.tr

2 Replies to “Türkiye’de Psikiyatri Klinikleri : İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi”

  1. Bizim hastanemizde de Anestezili EKT, yatan hastaların yanısıra laboratuvar idame EKT tedavisi için poliklinikte takip edilen hastalara da uygulanabilmektedir. EKT tedavisi, hafta içi hergün yapılabilmekle beraber rutin olarak haftanın 3 günü uygulanmaktadır.

    Dr. Ertan

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir