Türkiye’de Psikiyatri Klinikleri : Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ankara Atatürk Eğitim  ve Araştırma Hastanesi ile ilgili yaptığımız derlemeyi ilginize sunuyoruz – TürkPsikiyatri |

Hastane ile ilgili genel bilgiler :

19 Şubat 2004 tarihinde hizmete açılmıştır. Odaları En fazla 3 yataklı olarak planlanan hastanede 17 tedavi biriminde tek yataklı 75 , 2 yataklı 64 , 3 yataklı 64 olmak üzere 203 odada toplam 395 yatakla hastalara hizmet vermektedir.Ayrıca yoğun bakım üniteleri ile ayaktan tedavi ünitelerinde (acil servis, yanık tedavi ünitesi , fizik tedavi ve rehabilitasyon ünites, hemodializ ünitesi ve anjiyografi ünitesi) toplam 483 tedavi yatağı bulunmaktadır.

Yatak başı tıbbi gaz ve vakum pendantları bulunmaktadır. Bilgisayar destekli otomasyon ve hemşire çağrı sistemi kurulan hastanede hizmet yaklaşık 300 doktor, 400 hemşire , 600 idari ve teknik personel ile yürütülecektir.

Hastanemizde 4’ü laminer akımlı olmak üzere 12 ameliyat salonu bulunmaktadır. Ameliyathaneler kullanı branşların özelliklerine göre dizayn edilmiş ve endoskopik cerrahi girişimler (Vats, laparoskopi, endoskopik sinüs cerrahisi , artroskopi ) yanında beyin cerrahisi ,KBB , plastik cerrahi ve ortopedik cerrahide mikro cerrahik girişimler yapılabilecek cihazlar ile donatılmıştır. Ayrıca ameliyathane ünitesi içinde acil laboratuar (hematoloji, biyokimya, frozen patoloji) ve radyoloji ( c kollu radyografi, mobil konvansiyonel radyografi, us) birimleri mevcuttur.Yoğun Bakım ünitesinde 18 genel amaçlı 20 kardiyovasküler koroner yoğun bakım yatağı 6 anestezi sonrası bakım ünitesi ve 10 dinlenme yatağı bulunmaktadır.

Hemodiyaliz ünitesi konusunda eğitim verebilecek şekilde planlanmış olup 7 si enfekte diyaliz hastasına yönelik 25 cihazla donatılmıştır. Bu yapılanmayla 125 diyaliz hastasına hizmet verebilecek kapasitededir. Periton diyalizi uygulamarı içinde uygunluk taşımaktadır.

Anjiyografi ünitesinde 1 girişim odası 18 yataklı hazırlık ve girişim sonrası izleme odaları bulunmaktadır. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yapısal özellikleri ve ileri teknoloji kullanılarak oluşturulmuş tıbbi ve teknik donanımı ile ulusal ve uluslararası alanda en yüksek düzeyde sağlık hizmeti amaçlamaktadır.
Psikiyatri Kliniği :
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği 2004 yılında Klinik Şefi Prof. Dr. Ali Çayköylü yönetiminde 2 uzman doktor ile poliklinik hizmeti vermeye başlamıştır.Klinik,  2005 yılının sonunda klinik şefi, klinik şef yardımcısı ve 4 asistanı ile 14 yatak kapasiteli yarı açık özellikli modern bir yataklı klinik olarak hizmet vermeye başladı.
Hastane bünyesinde 1 klinik şefi, 2 uzman, 11 psikiyatri asistanı, 5 psikolog, bunun yanı sıra her dönemde 5 kadar olmak üzere aile hekimliği asistanı bulunmaktadır. Ayrıca devam eden genel poliklinik hizmetlerine ek olarak duygudurum bozuklukları polikliniği de kurulmuş olup çok yakında hizmet vermeye başlayacaktır.Klinikte hastalar ile sabah toplantıları, bireysel ve grup terapileri, hasta ve/veya hasta yakınları psikososyal eğitim toplantıları yapılmaktadır. Uğraş odasında meşguliyet terapileri çerçevesinde hastalar el becerilerini geliştirip ortaya güzel ürünler çıkarmaktadırlar. Hali hazırda 16 yatak kapasitesi ile çalışmalara devam ediliyor.

Klinik Şefi  Dr. Ali Çayköylü ile Röportaj :

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?
Kliniğimizin kuruluşu çok yeni sayılabilir. Ben 2004 yılında Ankara Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldim. Geldiğimde henüz psikiyatri kliniğimiz mevcut değildi. O dönem iki tane uzmanla poliklinik hizmeti veriyorduk. Klinik kurulması çalışmalarına başladık. 2005 yılında 14 yatak kapasiteli yarı açık özellikli modern bir klinik oluşturduk. 2005 yılının sonunda asistan talebinde bulunduk. İlk etapta 4 tane asistanla çalışmamıza başladık. Bu arada klinik şef yardımcımız göreve başladı. İlerleyen günlerde iki uzman daha kadromuza katıldı. Başladığımız zaman 2 çocuk psikiyatri uzmanımız vardı. Çocuk psikiyatri poliklinik hizmetleri veriyorduk. Kliniğimizde çocuk ve ergen psikiyatrisi yaş sınırları içerisinde kalan çocuk ve ergenlere psikiyatristlerimizin yardımıyla nadir de olsa psikiyatri bakım hizmetleri yapılabiliyordu. Şu anda iki uzmanımızdan birisinin tayini çıktı. Bünyemizde 1 tanede çocuk psikologumuz var. Klinik şef ve şef yardımcısı olmak üzere iki doçent, 4 uzman ve 10 psikiyatri asistanı, bunun yanı sıra her dönemde 5 kadar olmak üzere aile hekimliği asistanı ve hâli hazırda 16 yatak kapasitesiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor? 
Birimimizde yaklaşık 3 yıldır asistan eğitimi veriyoruz.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor? 
Akademik kadromuzda iki doçentiz. Bir ben bir de şef yardımcımız. Akademik kadromuz iki kişiden oluşuyor. 4 uzmanımız var.

Yardımcı personel durumunuz nedir? 
Kliniğimizde 2 tane erişkin, 1 tane çocuk psikologumuz var.

Eğitim programınız nedir? 
Klinik asistanları yataklı birimlerde, acil serviste ve poliklinikte hasta takip ve tedavisi yaparlarken, bu uygulamalarda hocalarımız ve uzmanlarımız, eğitimci ve denetleyici olarak görev almaktalar. Klinik şef’i olarak ben ve şef yardımcımız ile birebir hasta değerlendirerek uzmanlık eğitiminde çok önemli bir yeri olan klinik tecrübeyi asistanlarımıza kazandırmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra asistan ve uzman doktorların seminerlerini içeren teorik eğitimlerimiz de bulunuyor. Bu eğitimimiz haftada bir gün seminer, bir gün literatür olmak üzere devam ediyor. Kliniğimiz de şehir içi ve dışı diğer psikiyatri birimlerinden davet ettiğimiz öğretim üyeleri de seminer programları düzenliyor. Bunun dışında çocuklarımızı özellikle davranışçı terapi eğitimi almaları için yönlendirdik. Bu eğitime dışarıdan devam ettiler. Bu eğitimi de burada uygulamaya çalışıyoruz. Tüm bunlara ek olarak Kliniğimizde psikiyatrik EEG değerlendirme eğitimi vermeye çalışıyoruz. Bunun için Nöroloji Bölümündeki akademisyenlerden yardım alıyoruz. bu konuda ben de 6 ay eğitim almış durumdayım. Tabii düzenli olarak haftada iki gün geniş kapsamlı vizitlerimiz, haftanın her günü kısa bir gözden geçirme şeklinde vizitlerimiz var. Hasta takip hizmetleri, hasta bakım eğitimi, acil ve klinik psikiyatrik bakım hizmetleri eğitimi veriyoruz. Ayrıca uzmanlık derneklerinin düzenli olarak yaptıkları aylık toplantılara asistanlarımızın katılımını sağlıyoruz. Klinik hekimleri bilişsel terapi ve grup terapileri alanlarında da faaliyetlerine devam ediyorlar. Bu arada küçük bir açığımız var. Zannediyorum kısa süre içerisinde bu da hâlledilecek. Henüz elektro konvulzif cihazımız henüz kurulmadı. Asistanlarımızın en azından birkaçının bu cihazımız olmasa da Bakırköy’de kısa bir süre içinde olsa eğitimini almasını sağladık. Cihazımız alınır alınmaz asistanlarımıza elektro konvulzif terapi eğimi ve pratiğini yaptırmaya başlayacağız. Eğitimlerimizi Türkiye Psikiyatri Derneğinin asistan eğitimi programı çerçevesinde şekillendirmeye gayret ediyoruz.

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir? 
Kliniğimizde 16 yatağımız var. Bu yataklarımızın yıllık doluluk oranı yüzde 90-95’lere ulaşmakta.

Yıllık poliklinik sayınız ortalama nedir? 
Poliklinik sayımız 2007 yılında yaklaşık 26-27 bin civarında gerçekleşti. Benzer sayılara zannediyorum bu yıl da ulaşacağız. Tabii semt polikliniğinde baktığımız hasta sayısı bu sayıya dahil değil. Onlarda da günde yaklaşık 20’şer hasta baktığımızı varsayarsak bu rakam 30 bini geçiyor.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor? 
Bu tür düzenlemelerin rayına oturması için asistan alımlarının bir düzene girmesi lazım. Biz açıkçası hızlı bir şekilde asistan almaya başladık. Nöbetlerimiz üç günde bir nöbet şeklinde başlıyor. Bu uygulama Ankara’da başka psikiyatri kliniklerinde nasıl gerçekleşiyor bilmiyorum ama, bizim aldığımız eğitim şeklinde gün aşırı nöbetler şeklindeydi. Bunun ağır olduğunu düşündük ve 3 günde bir nöbetlerle eğitime başladık. Şimdi yeni başlayan bir asistan özellikle de 6 ay boyunca ayda 10 civarında nöbet tutmakta. En kıdemli asistanımız iki buçuk yıllık. 6 günde bir, 7 günde bir nöbet tutmakta.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı? 
Psikiyatri Derneğinin oluşturduğu ve bütün psikiyatri kliniklerinde uygulanması öngörülen bir çekirdek müfredatımız var. Tabii biz bunu kendi şartlarımıza göre bazen modifiye ederek şekillendiriyoruz.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz? 
Dahiliye rotasyonuna başlayan asistanlarımız var. Yakın bir gelecekte de dahiliye rotasyonu yapan asistanlarımız nöroloji ve çocuk psikiyatrisi rotasyonları yapacaklar. 3- 9 ve 4 ay olmak üzere sırasıyla dahiliye, nöroloji ve çocuk psikiyatrisi rotasyonlarımız var. Asistanlarımızı iki yıllık psikiyatri eğitimi aldıktan sonra rotasyona başlatıyoruz. Bize de aile hekimleri ve nörologlar rotasyona geliyorlar. Aile hekimleri Kliniğimizde 4 aylık psikiyatri rotasyonu görüyorlar. Nöroloji rotasyonuna henüz gelen olmadı.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayılarınız nedir? 
Kliniğimizden son bir yılda SCI’ya giren 6 yurt dışı yayınımız ve 6 tanede yurt içi yanımız bulunuyor. Yeni kurulan bir klinik için yılda 12 yayın olması ve bunun 6’sının SCI’ya girmesi oldukça iyi sayılabilir.

Kongrelere katılabiliyor musunuz? 
Ben ve klinik şef yardımcımız kongrelere panelist olarak katılıyoruz. Asistanlarımızı da kongrelere katılmaları yönünde teşvik ediyoruz. Sık sık da katılıyorlar.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı? 
Biz burada bir eğitim hastanesi psikiyatri kliniğini, üst düzey eğitimin yapıldığı bir kurum haline getirmeye çalışıyoruz. Bunun için kurallar, disiplin ve mesleği severek, yaşayarak icra etmenin önemini vurguluyoruz. Malzememiz insan. Özellikle de insanın gözle görülmeyen somut kısmının değil de soyut kısmının ele alındığı bir meslek. Bunun zorluklarını da göz önüne alarak, sıkı çalışma ve ileriye gitmeyi hedeflediğimizi, bunları prensip edindiğimizi söylemek istiyorum. Bu prensipler çerçevesinde çalışmak isteyenlerin burada mutlu olacağını düşünüyorum.

Röportaj  16/06/2008 tarihinde Medimagazin Sitesi tarafından yapılmıştır.

Kaynaklar :

http://www.ataturkhastanesi.gov.tr/

 

 

 

http://www.medimagazin.com.tr/

 

http://www.google.com.tr

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir