Depresyon tedavisinin başlangıcında stimülan kullanımı için kılavuz

Depresyon tedavisinin özellikle ilk döneminde, retardasyonu azaltmak için stimülan kullanımı ile ilgili pratik bir kılavuzu ilginize sunuyoruz. Kaynak: Massachusetts General Hospital – Handbook of General Hospital Psychiatry 6th Ed. 2010 – TürkPsikiyatri |

1. Stimülan kullanımı için göreceli kontrendikasyonları gözden geçirin:

– Ventriküler aritmi öyküsü

– Yakın zamanda geçirilmiş MI

– Ejeksiyon fraksiyonunda düşme ile birlikte giden konjestif kalp yetmezliği

– Kontrolsüz hipertansiyon

– Taşikardi

– MAOI ile tedaviler

2. Tedaviye 5 mg metilfenidat ile başlanabilir

3. 2-4 saat içinde etkiyi değerlendirin.

4. Eğer ilk doz etkili ise ve iyi tolere edilsi ise, sabah tek doz uygulamaya devam edin.

5. Eğer ilk doz etkil ise ancak öğleden sonra etkinliğini kaybediyor ise, öğleden sonra için de bir doz verilebilir.

6. Eğer ilk doz etkili değilse, günlük toplam 20 mg olana kadar doz artırımı yapılabilir.

7. Hastanede yattığı süre boyunca stimülan verilebilir, hasta taburcu olurken kesilebilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir