“Şiddetle başa çıkmak” broşürü güncellendi…

TTB tarafından güncellenerek  ikinci baskısı oluşturulan  ŞİDDETLE BAŞA ÇIKMAK broşürünü ilginize sunuyoruz – TürkPsikiyatri |

ŞİDDETLE BAŞA ÇIKMAK

Broşüre ulaşmak için tıklayınız

Broşürden;


Sağlıkta  şiddet, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile  yükselişe başlayarak günümüzde mesleğin önemli  sorunları arasında en öne yerleşti. Ülkede ve yakın  coğrafyamızda şiddet alışık olmadığımız bir olgu  olmamakla birlikte, sağlıkta şiddetin bu düzeylere  gelmesi kaygı vericidir. Sağlığı ve yaşamı korumaya  kendini adamış bir mesleğe yönelik şiddet kabul  edilemez.
Şiddetin önüne geçmek için öncelikle nedenlerini  saptamak gerekir. Maalesef, yöneticiler artan  şiddete Sağlıkta Dönüşüm Programının, performans  sistemi ile hasar gören sağlık sisteminin  ve en önemlisi de yöneticilerin sağlık çalışanlarına  karşı kullandıkları üslubun katkısını görmek istememektedirler.  Özelleştirilen sağlık sistemi hekim  hasta ilişkisinde gerekli olan karşılıklı sevgi, saygı  ve güven ortamını bozmaktadır.
Yöneticiler artan sağlıkta şiddeti görmezden  gelmeye çalışmakla birlikte, artık olay TBMM çatısı  altında Sağlıkta Şiddeti Araştırma Komisyonu kurmak  aşamasına kadar genişlemiş bulunmaktadır.  Komisyon çalışmalarının şiddetin boyutu, nedenleri  ve çözümleri üzerinde olumlu adımlar atılması en  büyük dileğimizdir. Bu komisyon çalışmalarına TTB  Merkez Konseyi de katılmaktadır.
Hekimler ve tüm sağlık çalışanları şiddet olaylarını  Tabip Odalarına ve savcılığa mutlaka bildirmelidirler.  Şiddeti sadece fiziki şiddet ile sınırlamamalı,  artık günlük hayatımıza giren hakaret, tehdit ve  aşağılama olayları da bildirilmeli ve cezalandırılmalıdır.  Sağlık çalışanlarını korumaya yönelik Sağlıkta  Şiddet Yasası hızla çıkarılmalıdır.
Oluşturulan bu belge, konunun uzmanları tarafından  deneyimleri ile birleştirilerek oluşturulmuş  olup katkıda bulunanlara tüm sağlık çalışanları adına  teşekkürlerimi sunarım.
Tüm hekimler sağlıklı ve şiddetsiz bir sağlık ortamı  arzusundadırlar. Çalışma grubunun etkinlikleri  bu yolu kısaltmakta çok yararlı olacaktır.
A. Özdemir AKTAN

One Reply to ““Şiddetle başa çıkmak” broşürü güncellendi…”

 1. Doktora şiddetin sebepleri hakkında spekülasyona girmeden ;bir yandan tesbitine çalışırken
  acil olarak lokal ne tedbirler alınabilir,; bu hususta müesseseler önleyici tedbirleri lokal olarak konuşmalı haftada bir gün sabah her ilgili müessese şefi ile yapılacak toplantıya katılmalı.
  BENİM MESLEKİ HAYATIMDA YARDIMI OLDUĞUNU GÖRDÜĞÜM TEDBİRLER;.TEHDİT CİDDİYE ALINMALI YAPANIN TEHLİKELİLİĞİNİN TESBİTİ İÇİN HASTAHANEYE YATIRILMA YOLLARI ARANMALI, KAFİ DEĞİLSE KANUN TEKLİFİ İÇİN EL BİRLİĞİ YAPILMALI.HER KLKİNİK TEHDİT SALDIRI İHTİMALİNİ DÜŞÜNEREK PSİKİATRİK MÜESSESELERDE KORUMA YETİŞTİRMELİ BU EĞİTİM DOKTORUN İŞARETİ İLE İÇERİ GİRİP HASTAYI ETKİSİZ HALE GETİRME İÇİNDİR..
  mÜESSESE NİN KORUMA TEDBİRİ VAZİFESİDİR EKSİĞİNDE TECAVÜZ GÖRE ;YERİNDE MÜESSESEYİ DE DAVA ETMELİ.
  ÇALIŞANLARIN İŞ KAZASI SİGORTASI MÜESSESE TARAFINDAN TEMİN EDİLMELİ..
  BU HUSUSTAKİ SERİ YAKLAŞIŞ AMERİKA DA WORKMENS COMPASYASYON KANUNLARI İLE GARANTİYE ALINMIŞTIR BU DURUM FAAL VE KESİNTİSİZ FAALİYETTE; YERİNDE VEYA DOLAYLI İNCELENMELİ KANUN TEKLİFİ HAZIRLATILMALI.
  TATBİKATTA AKSAKSIZ YÜRÜYEN BU TEDBİRLERİ 40 SENE İÇİNDE İZLEDİĞİM İÇİN BİLDİRMEYİ TEPKİLERİ GÖZE ALARAK YAZMAYI VAZİFE ADDETTİM.
  CEMİL BİKMEN

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir