Türkiye’de Psikiyatri Klinikleri : Kocaeli Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim dalı ile ilgili derlediğimiz metni ilginize sunuyoruz –TürkPsikiyatri |

kocaeliüni

kocaeli_psikiyatri2

 

Kocaeli Psikiyatri

Resmi Sitesi Giriş Metni :

Çağımızda çalışma ve yaşam koşullarının giderek zorlaşması, insanların psikolojik sorunlarının artması, kişilerin eskisine oranla çok daha fazla psikolojik desteğe ihtiyaç duymalarına neden olmaktadır.

Tıp Fakültesi’nin açıldığı günden itibaren bölümümüz gerek koruyucu hizmetler gerek tedavi edici hizmetler anlamında sorumluluklarını yerine getirmeye çalışmaktadır.

17 Ağustos 1999’da meydana gelen ve sadece bölgemizi değil ülkenin tümünü etkileyen bir felaket yaşadık. Bu felaket sonrasında yaşanan kayıplar, acılar ve yaşantılar insanlarda ruhsal yönden büyük bir travmaya yol açtı. Felaketin hemen ardından anabilim dalımız tarafından Psikososyal Hizmet Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi oluşturularak halkımıza yardımcı olunmaya çalışılmıştır. Ayrıca bu birim deprem sonrasında bölgeye gelen ve bir çok ekibin de koordinasyon içinde çalışmalarını sağlamıştır. O dönemde gezici ekiplerle hizmet verilmiş ve büyük bir kesime bu hizmet götürülmüştür. Kriz sonrasında ise yerleşik olarak hem hastane hem de prefabrik yerleşim alanlarında hizmet sunulmuştur ve bu hizmet sunumu halen devam etmektedir.

Kentimizin sanayi kenti olması nedeniyle, kent halkı son dönemde yaşanan ve birbirini izleyen ekonomik krizlerden yoğun olarak etkilenmektedir. Birçok insan işsiz kalırken bir çokları da işsiz kalma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bilindiği gibi yaşanan kriz dönemlerinde ruhsal rahatsızlıkların görülme sıklığı da artmaktadır. Artan ruhsal rahatsızlıklar beraberinde psikiyatrik desteği de gündeme getirmektedir.

Kentimiz ayrıca çok yoğun olarak göç almaktadır. Yaşanan göç olgusu ile birlikte yaşanan ekonomik sorunlar ve uyum problemleri ele aldığımız diğer bir konudur.

Yaşanan toplumsal sorunlara üniversite olmanın sorumluluğu ve büyük bir duyarlılık ile yaklaşan bölümümüz doğrudan rektörlüğe bağlı olarak çalışan Toplum Ruh Sağlığı Birimi (ToRSaB)’ni kurmuştur. Bu birim hastaları tedavi etmeyi değil, kentimizin değişik kesimlerinin yaşadığı sorunları ele alarak çözüme katkıda bulunmayı hedeflemiştir. Bu anlamda çeşitli bilimsel toplantılar organize edilmekte ve çalışmalar yapılmaktadır.

İzmit Kent Kurultayı, İsviçre Dayanışma Federasyonu ve Kocaeli Üniversitesi’nin ortaklaşa yürüttüğü Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) Eğitim Programının Psikolojik destek ayağı bölümümüzce yürütülmekte olup 30 mahallede 30’ar gönüllünün eğitilmesi amaçlanmıştır. İlk olarak 2 mahalle pilot olarak tespit edilmiş ve eğitimler gerçekleştirilmiştir.

Yukarıda sayılan koruyucu ruh sağlığı ve sosyal psikiyatri çalışmaları yanında hastanemizde birçok alanda tedavi edici hizmetler sunulmaktadır. Bu alanlar arasında duygu durum bozuklukları, psikotik bozukluklar, anksiyete bozukluları, alkol-madde bağımlılığı, cinsel işlev bozuklukları, kişilik bozuklukları, uyum bozuklukları sayılabilir.

Deprem sonrasında kentin tek yataklı (10 yatak) psikiyatri servisi hizmete sokulmuş ve ayaktan tedavisi zor olan hastalar yatırılarak tedavi edilmektedir. Servisimizde yatan hastalara yönelik grup tedavileri, ayrıca psikotik hastalarla da Sosyal Beceri Eğitimi Programı çerçevesinde grup tedavileri yapılmaktadır.

Poliklinik hizmetleri hafta içi tüm günlerde 2 poliklinik olarak yürütülmektedir.

 

Resmi Siteden alıntılar :

GENEL HASTANE HİZMETLERİ:

A–POLİKLİNİK HİZMETİ:

Polikliniklerimizde 2006 yılı içerisinde kademeli olarak birimleşmenin oluşturulmasına çalışılmıştır. Genel psikiyatri polikliniğinin yanı sıra, anksiyete bozuklukları, duygudurum bozuklukları, ergen ve geropsikiyatri polikliniği gibi özel poliklinikler ilgili öğretim üyelerinin süpervizyonu altında sürdürülmesine çalışılmaktadır. 2006 yılında polikliniğimizde yapılan muayene sayısı 1 Ocak 2006 ve 12 Aralık 2006 tarihleri arasında 10811 adettir. Bu rakam araştırma görevlilerinin değişik ruhsal hastalıkları tanıması ve konuyla ilgili becerilerini geliştirebilmeleri açısından olumludur. Yeni açılan birimlerimizden birisi olan Geropsikiyatri Polikliniği sorumlu öğretim üyesi Yaluğ İ tarafından yürütülmektedir. Bu birim haftada bir gün psikiyatri polikliniği bünyesinde sürdürülerek, 60 yaş ve üstü hastalarda görülen ruhsal bozuklukları birime özgü bir algoritma ile değerlendirmekte ve tedavi etmektedir.

 

B–YATAKLI TEDAVİ HİZMETİMİZ

Geçtiğimiz yıl sonuna doğru servisimizin yatak kapasitesi arttırılarak toplam 22 yatağa ulaşılmış idi. Yeni binamızda da yatak sayımız aynı olmakla beraber 1 ocak 12 aralık 2006 tarihleri arasında yatarak tedavi edilen toplam hasta sayısı 237 olmuştur. Bu yıl servisimizin çalışma ilkeleri geçtiğimiz yıldaki gibi devam etmiş ve alt birim dallarında uzmanlaşma sürecine devam etmiştir. Duygudurum bozuklukları, anksiyete bozuklukları, psikotik bozukluklar başlıklarında olmak üzere bu alanlarda odaklanan üç öğretim üyesi servis hizmetlerini yürütmektedir. Üç öğretim üyesi vizitlerini haftanın farklı günlerinde yaparken, araştırma görevlileri farklı öğretim üyeleri ile çalışmanın zenginliklerinden faydalanabilmektedir. Ayrıca servisin genel bir sorumlu öğretim üyesi bulunmaktadır. Psikiyatri servisi yataklarından bir tanesi tıbbi bakıma gereksinim duyabilecek hastalar için ayrılmıştır. Kliniğimizde yatarak tedavi olan hastaların tedavisinde genel anestezi altında elektro konvulzif tedavi kullanılabilmektedir.

 

C–KOÜTF PSİKİYATRİ A.D. GÜNDÜZ HASTANESİ

(Ruhsal Travma ve Rehabilitasyon Birimleri)

 

Birimimiz bu yıl ruhsal travma yüksek lisans eğitimini başlatmıştır. Travma birimi Gündüz Hastanesindeki yeni yerinde hizmetini sürdürmektedir. Yıl içinde Psikolojik Travma Toplantıları IV’ün düzenlenmesine bu birim önemli katkı vermiştir. Birimin dökümantasyon merkezinde Türkiye’de psikolojik travma alanında yayınlanmış olan tüm yayınların toplanmasına devam edilmektedir. Araştırma etkinliklerinde öncelikle travma alanında yapılacak çeşitli çalışmalar planlanmakta ve halen bir kısmı yürütülmekte ve bir kısmı da tamamlanarak yayın aşamasına gelinmiştir. Merkeze başvurular ve alan çalışmalarından elde edilen veriler bilgisayar programlarında işlenecek şekilde hazırlanmıştır. Birimin yurtiçi ve yurt dışındaki kurumlarla işbirliği sürdürülmektedir. Şubat 2004 yılında hizmete giren rehabilitasyon birimimiz yaklaşık 100 hastaya rehabilitasyon ve tıbbi tedavi hizmeti verebilecek kapasitededir. Bu hizmetler arasında psikoz polikliniği yanı sıra tedavi hizmetleri, psikososyal rehabilitasyon, uğraşı, eğitim ve araştırma hizmetlerine yönelik çalışmaları sürdürmektedir. 2006 yılında Ruhsal travma ve psikiyatrik rehabilitasyon birimimiz 2342 poliklinik muayenesi ile Kocaeli halkına hizmetlerini sürdürmektedir.

 

D-PSİKOLOJİK ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

Kurumumuzun poliklinik hizmetleri ve yatan hasta hizmetleri içerisinde sunulabilen değişik psikolojik ölçme değerlendirme hizmetleride bulunmaktadır.

 

E-KOÜTF PSİKİYATRİ A.D. ERGEN POLİKLİNİĞİ

Kocaeli Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (ÇERSH) Anabilim Dalı arasında varılan anlaşmaya göre 16 yaşa kadar olan gençler ÇERSH Anabilin Dalı’nda, 18 yaş üzerindeki gençler de Psikiyatri Anabilim Dalı’nda değerlendirilmektedir. 16-18 yaşlar arasında olan gençler ise her iki ana bilim dalı tarafından ele alınabilmektedir. Kuruluşu ve işleyişi sırasında ÇERSH Anabilim Dalı’ndan da destek alan Birim bir erişkin psikiyatristi, iki araştırma görevlisi ve iki de psikolog tarafından sürdürülmekte, olgu tartışmaları iki Ana Bilim Dalı arasında gerçekleştirilmektedir. Başvurular, daha çok genel psikiyatri polikliniğinden gelmekte, Psikoz ve Affektif Bozukluklar Birimleri tarafından izlenen gençlerin dışında kalan gençler bireysel görüşmeler, aile görüşmeleri ve grup çalışmaları ile değerlendirilmektedir. Ayrıca, belli aralıklarla söyleşi, müzik dinletisi, birlikte film seyredip tartışma, tarım alanında uygulamalar gibi etkinlikler de gerçekleştirilmektedir. Başvuran gençlerin önemli bir kısmında sınav kaygısı, aile içi ilişkilerde zorluklar, okul başarısızlığı, uyum sorunları gibi konular öne çıkmakta, arada yeme sorunları ve cinsel sorunlar da başvuru nedeni olabilmektedir. Haziran 2006 öncesinde ağırlığın sınav kaygısına verildiği, aile içi ilişkilerinde işlendiği grup çalışması sürdürülmüştür. Kasım 2006’ten başlayarak yeni grup çalışmaları planlanmaktadır. Ayrıca, ailenin tüm bireylerine açık aile içi ilişkilerin TV dizileri kullanılarak işlendiği ‘İnsana ve Aileye Bakış’ söyleşileri yapılmakta, özel konulara değinilmeyen bu söyleşilerde ele alınan konular bireysel görüşmelerde kişiye ya da aileye özel biçimde yeniden yorumlanmaktadır.

 

Öğretim Üyeleri:

• Prof.Dr.Ümit TURAL  (Anabilim Dalı Başkanı)

• Prof.Dr.Bülent ÇOŞKUN

• Prof.Dr.Mustafa YILDIZ

• Prof.Dr.A.Tamer AKER

• Doç.Dr.İrem YALUĞ

• Doç.Dr.Aslıhan POLAT

• Yard.Doç.Dr.Cem CERİT

 

http://tip.kocaeli.edu.tr/bolumler/psikiyatri.php

One Reply to “Türkiye’de Psikiyatri Klinikleri : Kocaeli Üniversitesi”

  1. defalarca annesini bıçaklamakla tehdit eden kendisini yaralayan 12 yaşındaki kör bir erkek çocuk hasta hanenize yatırılırılma imkanı teessüs ederse en çok ne kadar hastahanede tedavi altına alınabilir; uzun müddet icap ederse bu imkan sağlanabilir mi .hasta kabulünde coğrafi durum rol oynuyor mu mesela istanbul dan hasta kabu lu imkanı var mı. teşekkürler cemil bikmen

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir