Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 3. Ulusal Kongresi 14 -17 Kasım 2013 de İSTANBUL’ DA…

14-17 Kasım 2013 tarihleri arasında Istanbul’da düzenlenecek olan Kognitif Davranış Terapileri Derneği (KDTD) 3. Ulusal Kongresi haberini ilginize sunuyoruz – TürkPsikiyatri |

3. Ulusal Kognitif ve Davranış Terapileri Kongresi

Değerli Meslektaşlarım:

 

Kognitif Davranış Terapileri Derneği (KDTD) 3. Ulusal Kongresi  14-17 Kasım 2013 tarihleri arasında Istanbul’da düzenlenecektir. Kongre ile ilgili ilk duyuru ekte bilgilerinize sunulmuştur. 2011 yılında düzenlediğimiz Uluslararası Kognitif Terapiler Kongresi’nden edindiğimiz deneyimler KDT alanında ülke genelinde değişik ihtiyaçlar olduğunu fark etmemizi ve bu ihtiyaçları önemlilik sıralaması içerisinde ele almamız gerektiğini ortaya koydu. Bu ihtiyaçları kısmen de olsa karşılamak amacıyla kendi çabalarımız yanısıra değişik alanlarda konusunun uzmanı olan profesyonelleri  de davet ederek, ulusal kongremize uluslararası bir nitelik kazandırmaya çalıştık. Ekte de göreceğiniz üzere

  1. Cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde     kullanılan kognitif davranışçı yaklaşımları biyo-psiko-sosyal bütünlük     içinde ele alan bir çalışma grubu yürütmek üzere Prof Robert Taylor Segraves’i  davet     ettik Kendisi APA Psikoseksüel bozukluklar biriminin başkanlığını yapmış     ve aynı zamanda DSM III –R , DSM IV, DSM IV TR ve DSM 5’de     psikoseksüel bozuklukların tanımlanmasında önemli roller üstlenmiş bir     klinisyen ve araştırmacıdır. Ayrıca Cinsel Terapi ve Araştırmalar Derneği     eski başkanı olup, halen Sex and Marital Therapy dergisinin editörlüğünü     yapmaktadır.
  2. Günümüzde     tartışmaları devam eden  poliklinik koşullarında(insani koşullarda)terapi     yapılabilir mi? Yapılabilirse ne tür terapiler ve nasıl bir uygulama? sorularına      biraz olsun yanıt verebilir düşüncesiyle konuyla ilgili kitapları olan     hatta APA da kitapları en çok okunan Prof. Jesse H. Wright ı davet ettik. Kendisi “Poliklinik koşullarında KDT uygulamaları”     konusunda  bir çalışma grubu yürütecek. Dr.Wright Kognitif Terapi     Akademisi (Beck Akademisi ya da ACT) eski başkanı ve kurucu üyesi olup     2001 yılında Istanbul da düzenlediğimiz Avrupa Kognitif TerapilerBirliği (EABCT)     Kongresinde “Internet Temelli KDT Uygulamaları” gibi o     zamanlara göre oldukça yenilikçi sayılabilecek bir alanda çalışma grubu     sunmuştu.
  3. Çocuk Psikiyatrisi uygulamalarında     KDT nin yeri ve öneminin giderek artıyor olmasının farkındalığı içinde,     her kongremizde olduğu gibi, bu kongremizde de bu alana özel güncelleşen     uygulamaları aktarması amacıyla Dr. Maria     Ceu Salvador u davet ettik. Kendisi Avrupa Davranış ve Kognitif     Terapiler Birliği (EABCT) genel sekreterliği görevini başarıyla yapmış ve     daha önce de derneğimiz davetlisi olarak Istanbul da sunumlar yapmış ve çok     beğenilmişti. Bu yıl “Çocuklukve Gençlik Doneminde Görülen Anksiyete     Bozukluklarının Tedavisi ve Sınav Anksiyetesinin Yönetiminde KDT”     başlıklı bir çalışma grubu yürütecek.
  4. Tedaviye dirençli     depresyonda rezidüel (kalıntı) belirtilerin öneminden yola çıkarak hem     depreşme, hem de yinelemelerin önlenmesi bağlamında KDT nin yeri ve önemi     giderek artmaktadır. Yineleyici     depresyonları daha iyi anlamak ve tedavi etmek konularında bir     çalışma grubu yürütmek üzere Emory Üniversitesi nden Prof.Edward Craighead ı davet ettik. Kendisi     APA nın 12. bölümünün  yayını olan “Clinical Psychology Science and     Practice” dergisinin editörü olup 2001 yılıda düzenlediğimiz 31. EABCT     kongresinde değerli sunumlar yapmıştı.
  5. Kognitif Terapiler     Akademisi (ACT) Kurucu Üyesi, Başkan Vekili ve Eğitim Direktörü     görevlerini yapmış Dr. Leslie Sokol     da davetlimiz. Kendisi ACT sertifikasyon sürecinde terapistlerin kognitif terapi     uygulama becerilerini değerlendirilmekte kullanılan Kognitif Terapi Değerlendirme     Ölçeği (CTRS) konusunda ve “AnksiyeteBozukluklarının Tedavisinde KDT” konusunda çalışma grubu yürütecek. Ayrıca “Kişilik Bozuklarının Tedavisinde KDT”     başlıklı bir de yarım günlük çalışma grubu yapacaktır.

Yabancı konuklarımız yanısıra ülkemizden de alanla ilgili birçok değerli arkadaşımızın sunum yapacağı bu kongrenin alanımızla ilgili bilgi ve becerileri artırmada yararlıolacağına inanıyorum.

 

Konuya ilgi duyan tüm meslektaşlarımızı, Psikiyatri / Psikoloji alanında çalışan tüm profesyonelleri bu kongrede görmek ve tanımak istiyor, kongrenin bilimsel düzeyinin siz katılımcılar sayesinde artacağının bilinci içinde katılım ve katkılarınızı bekliyoruz.

 

Saygılarımla

 

Mehmet Sungur

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir