Alkol Madde Bağımlılığ​ı – Tanı ve Tedavi El Kitabı…

TPD yayınlarından yeni çıkan Alkol  Madde Bağımlılığı – Tanı ve Tedavi El Kitabı haberini ilginize sunuyoruz– TürkPsikiyatri |

Alkol Madde Bağımlılığ​ı - Tanı ve Tedavi El Kitabı

Alkol  Madde Bağımlılığı – Tanı ve Tedavi El Kitabı TPD  Yayınları | Çalışma Birimleri Dizisi | 14

Alkol  ve Madde Bağımlılığı – Tanı ve Tedavi El Kitabı, psikiyatri  asistanları ve uzmanlarının, alkol ve madde kullanım bozuklukları  alanında çalışırken gereksinim duyacakları değerlendirme, tanı koyma  ve tedavi süreçlerine ilişkin teorik ve pratik bilgilerin derli toplu ve  uygulamaya dönük biçimde sunulmasını amaçlamaktadır.

Bölümler  hazırlanırken kanıta dayalı verilerin ve en güncel bilgilerin  sunulmasının yanı sıra, ülkemiz koşullarındaki klinik deneyimler ve  uygulamaların göz önünde tutulması ilkesi benimsenmiştir. Bağımlılık  psikiyatrisi alanında çalışan ve bu kitabın yazarları olan kişiler, başta  damgalama olmak üzere bu alanın kendine özgü zorluklarını aşabilmenin en  etkili yolunun bilgi ve beceri eğitimi olduğuna inanmaktadırlar.

Elinizdeki  kitap bu inançla psikiyatri uzmanlık öğrencileri ve uzmanlarının bağımlılık  hastalarını tedavi etme isteğini ve becerisini arttırmak amacıyla  yazılmıştır.

Editörler                         Cüneyt  Evren                         Kültegin  Ögel                         Berna  Uluğ

Ankara  | Ekim 2012                         242  sayfa | 1. hamur | 16 x 23 cm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.