49. Ulusal Psikiyatri Kongre Duyurusu

24-28 Eylül 2013 tarihleri arasında İzmir Kaya Termal Otel’de  49. Ulusal Psikiyatri Kongresi  yapılacaktır. Kongrenin teması “Sınıflandırmalardan Tedaviye: Yeni Yaklaşımlar, Yeni Ufuklar” olarak belirlenmiştir. Kongre davetini ve ilgili bilimsel programı ilginize sunuyoruz. – TürkPsikiyatri |

ST

Davet


Değerli Meslektaşlarımız,

24-28 Eylül 2013 tarihlerinde İzmir, Kaya Termal Otel’de düzenlenecek olan 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nin teması “Sınıflandırmalardan Tedaviye: Yeni Yaklaşımlar, Yeni Ufuklar” olarak belirlenmiştir. Mayıs ayında yayınlanmış olan DSM-V, yeni tanısal yaklaşımları ve ruhsal hastalıkların sınıflandırılması konusundaki tartışmaları gündeme getirmiştir. Yapılan değişiklikler önümüzdeki yıllarda bilimsel araştırmalara yön verecek ve elde edilen yeni bulgular başta tanı koyma ve tedavi süreçleri olmak üzere günlük uygulamalarımızı değiştirecektir.

Ulusal Kongremiz için seçilen bu tema, her türden ruhsal bozukluğun sınıflandırılması, etyopatogenezi, psikososyal ve psikofarmakolojik tedavileri bakımından yeni yaklaşımların kongremizde ayrıntısıyla tartışılmasını sağlayacaktır.

Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Çalışma Birimlerimizden ve değerli üyelerimizden gelmiş olan Kurs, Uzmanla Buluşma, On Soruda Bir Konu, Çalışma Grubu, Panel ve Münazara önerileriyle bilimsel niteliği yüksek bir program oluşturulmuştur.

Türkiye Psikiyatri Derneği, Kongre’ye katılacak herkesin öğrenebilmesi, psikiyatrideki yenilikleri izleyebilmesi, alanında uzman olan yerli-yabancı bilim insanlarıyla tanışması ve meslektaşlarımızın fikir alışverişinde bulunması için gerekli olan bilimsel ve sosyal ortamı hazırlamaktan büyük onur duymaktadır. Tüm meslektaşlarımızı ve ilişkili diğer disiplinlerdeki profesyonelleri İzmir’in en güzel mevsimi olan Eylül’de 49. Ulusal Psikiyatri Kongre’sinde buluşmaya davet ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla,

Prof. Dr. Tunç ALKIN
TPD Genel Başkanı

Prof. Dr. Berna ULUĞ
TPD-BTDK Başkanı

Bilimsel Program: http://upk.psikiyatri.org.tr/24.html

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir