Category Archives: Biyolojik Psikiyatri

Dünya Uyku Kongresi 2015 – İstanbul

31 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında  Dünya Uyku Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenecek olan ‘Sağlık ve Uyku’ temalı 7. Dünya Uyku Kongre duyurusunu ve bilimsel programını ilginize sunuyoruz. – TürkPsikiyatri| Web: www.congrex.ch/worldsleep2015/worldsleep2015.html Bilimsel program: www.professionalabstracts.com/wsf2015/programme-wsf2015-b.pdf  

Akamprosat’a yanıt öngörüsü için biyobelirteç

Translational Psychiatry dergisinde yeni yayınlanan, Mayo Clinic Bağımlılık Psikiyatrisi Bölümü tarafından tamamlanan çalışmada; alkol bağımlılığında akamprosat ile tedavi edilen hastalarda, abstinans süre öngörüsü için GRIN2B geninin biyobelirteç olabileceği bildirilmiştir. Yazının özetini ve linkini ilginize sunuyoruz – TürkPsikiyatri | Genetic markers associated with abstinence length in alcohol-dependent subjects treated with acamprosate Acamprosate supports abstinence in some alcohol-dependent subjects, yet predictors of response are unknown. To identify response biomarkers, we Read More →

Progranulin Proteini Alzheimer Hastalığı İle İlişkili Mi?

Gladstone Enstitüsü’nden Minami ve ark. yaptığı hayvan deney araştırmasında düşük miktarlarda progranulin proteininin olmasının sıçan beyininde  amiloid-β plak oluşumununun artmasına neden olduğu ve  nöroenflamasyon ile hafızada kötüleşmeye yol açtığı bildiriliyor. Progranulin eksikliğinin frontotemporal demans gibi nörodejeneratif bozukluklara yol açtığı bilinmesine rağmen progranulinin Alzhemir Hastalığındaki rolü tam olarak bilinmiyordu. Bazı çalışmalarda  gen terapisi ile progranulin seviyesinin arttırılmasının nörodejeneratif anormallikleri ve  hücre ölümünü durdurduğu belirtiliyordu.  Nature Medicine dergisinde yeni Read More →

Menopozda Düşük Doz Estrojen ve SNRI Kullanımı

Östrojen terapisinin menopozda sıcak basmaları ve gece terlemeleri için etkinliği tartışılmaz olmasına rağmen var olan riskleri nedeniyle tercih nedeni olmayabiliyor. JAMA Internal Medicine dergisinin son sayısında Harvard Tıp Fakültesinde psikiyatri profesörü olan Hadine Joffe ve arkadaşlarının düşük doz estrojen ve SNRI grubundan venlefaksinin menopozal vazomotor semptomları üzerine etkilerine dair makalesi yayınlandı. Makalenin özetini ilginize sunuyoruz.  – TürkPsikiyatri  Low-Dose Estradiol and the Serotonin-NorepinephrineReuptake Inhibitor Venlafaxine for Vasomotor SymptomsA Read More →

Hamilelikte SSRI Kullanımının Metabolik Sendromu Arttırması…

International Society of Endocrinology and the Endocrine Society: ICE/ENDO 2014 toplantısında sunulan çalışmada fluoxetine verilen sıçanların yavrularında metabolik bozukluğun işareti olan yağlı karaciğer ve hepatik inflammasyon tespit edildi. İnsanlarda  da benzer mekanizma olduğu için gebelikte SSRI kullanımının metabolik sendroma yatkınlık yapabileceği bildirildi– TürkPsikiyatri | In Utero Exposure to SSRI May Up Obesity, Diabetes Risk Pauline Anderson July 02, 2014 In utero exposure to antidepressants may raise risks Read More →

Sosyal Anksiyetede İntranazal PH94B Kullanımı

American Journal of Psychiatry dergisinin yeni yayınlanan sayısında, Liebowitz ve arkadaşlarının sosyal  fobisi bulunan 91 kadın hastada yaptıkları çok merkezli yürütülen, randomize, çift kör ve plasebo kontrollü intranazal PH94B faz II  çalışma ile bu tedavinin performans ve sosyal anksiyete bozuklukları için yan etkisi az ve akut tedavide etkin olarak kullanılabileceği bildirildi. Bu çalışmanın özetini ilginize sunuyoruz – TürkPsikiyatri | Effect of an Acute Intranasal Aerosol Dose of PH94B Read More →

Biyolojik Psikiyatri Kongresi Bursa’da Yapılacak…

5-8 Haziran 2014 Tarihleri arasında Bursa’da düzenlenecek olan 2. Avrasya Biyolojik Psikiyatri Kongresinin duyurusunu ilginize sunuyoruz. – TürkPsikiyatri | Prof. Bilgen TANELİ Prof. Constantin SOLDATOS Dear Colleagues, We are delighted to welcome you to the 2nd Eurasian Congress of Biological Psychiatry” to be held in Bursa, on June 5-8, 2014. The “1st Eurasian Congress of Biological Psychiatry” was held in Istanbul on May 27-31, 2012. During the first congress, scholars Read More →