Category Archives: Psikiyatri Genetiği

Akamprosat’a yanıt öngörüsü için biyobelirteç

Translational Psychiatry dergisinde yeni yayınlanan, Mayo Clinic Bağımlılık Psikiyatrisi Bölümü tarafından tamamlanan çalışmada; alkol bağımlılığında akamprosat ile tedavi edilen hastalarda, abstinans süre öngörüsü için GRIN2B geninin biyobelirteç olabileceği bildirilmiştir. Yazının özetini ve linkini ilginize sunuyoruz – TürkPsikiyatri | Genetic markers associated with abstinence length in alcohol-dependent subjects treated with acamprosate Acamprosate supports abstinence in some alcohol-dependent subjects, yet predictors of response are unknown. To identify response biomarkers, we Read More →

Bipolar Bozukluğun Farmakogenomiği…

Pharmacogenomics dergisinin Nisan sayısında  yayınlanan “Bipolar Bozukluğun Farmakogenomiği” başlıklı yayının özet&girişini  ve tam metin linkini ilginize sunuyoruz– TürkPsikiyatri |   Abstract and Introduction Abstract Bipolar disorder (BD) is a lifelong severe psychiatric condition with high morbidity, disability and excess mortality. The longitudinal clinical trajectory of BD is significantly modified by pharmacological treatment(s), both in acute and in long-term stages. However, a large proportion of BD Read More →

Şizofreni’de N-Metil-D-Aspartat Reseptör Hipofonksiyonu

JAMA Psychiatry dergisinin internet sitesinde nisan ayında yayınlanan bir makalede, şizofreninin geçişinin belirgin olduğu 5 büyük aile üzerinde yapılan genetik çalışmalarla şizofreni hastalarında N-Metil-D-Aspartat reseptör hipofonksiyonu olduğu hipotezini destekleyen bulgular elde edildiği belirtildi. Makalenin özetini ve internet bağlantısını ilginize sunuyoruz. – TürkPsikiyatri |   Support for the N -Methyl-D-Aspartate Receptor Hypofunction Hypothesis of Schizophrenia From Exome Sequencing in Multiplex Families   ABSTRACT Importance  Schizophrenia is a complex genetic disorder demonstrating Read More →

Bipolar Bozukluk İçin Kullanılan İlaçlar Beyin Gen Fonksiyonlarını İyileştiriyor Mu?

Bipolar Disorders dergisinin Mart 2013 sayısında yayınlanan bir makalede bipolar bozuklukta kullanılan antipsikotiklerin, bipolar bozukluk olup antipsikotik kullanmamış gruba göre beyindeki gen ekspresyonlarını normalize ettiği  bildirildi. Çalışma, antipsikotik kullanmış (n=7) ve kullanmamış (n=7) toplam 14  bipolar hasta ve 12 kontrol örneklemi üzerinden 2191 farklı genin postmortem beyin genetik analiz karşılaştırmaları ile tamamlanmış. Makalenin özetini ve linkini ilginize sunuyoruz. – TürkPsikiyatri | Genetik Psikiyatri Now, a new University of Michigan Medical School study Read More →

Genetik Olarak Bağlantılandırılan 5 Büyük Psikiyatrik Bozukluk…

Lancet dergisinin Şubat sayısında yayınlanan kayıt edilen psikiyatrik hastalıklar arasında yapılan en büyük genetik çalışmada, 5 büyük psikiyatrik bozukluğun genetik olarak birbiriyle ilişkili olduğu belirtildi. Makalenin haberini ve özet linkini ilginize sunuyoruz – TürkPsikiyatri | In the largest genetic study of psychiatric illness to date, scientists have discovered genetic links between 5 major psychiatric disorders. Investigators from the Cross-Disorder Group of the Psychiatric Genomics Consortium Read More →

Depresyonun Potansiyel Nedeni Belirlendi…

Nature Medicine dergisinin Şubat sayısında yayınlanan bir makalede, sinaptik aralıkta yer alan bir proteinin depresyonun potansiyel bir nedeni olarak tespit edildiği belirtildi. Makalenin haberini ve özetini ilginize sunuyoruz– TürkPsikiyatri |  http://www.nature.com/nm/journal/vaop/ncurrent/full/nm.3090.html A protein involved in synaptic structure has been identified as a potential cause of depression, a finding that according to researchers has   “enormous therapeutic potential for the development of biomarkers and novel therapeutic agents.”   Investigators at Read More →

Yenidoğan Nörogörüntüleme Ve Bazı Psikiyatrik Gen Varyasyonlarının Beyin İle Yapısal İlişkisi

Cerebral Cortex dergisinde yayınlanan bir makaleye göre yenidoğan nörogörüntüleme çalışmalarında bazı psikiyatrik risk genlerinin beyin yapısı varyasyonları ile ilişkili olduğu bulundu. Makalenin özetini ilginize sunuyoruz. – TürkPsikiyatri | Genetik Psikiyatri (07/02/2013) Common Variants in Psychiatric Risk Genes Predict Brain Structure at Birth Studies in adolescents and adults have demonstrated that polymorphisms in putative psychiatric risk genes are associated with differences in brain structure, but cannot address when in development these relationships arise. To Read More →