7.Ulusal Anksiyete Kongresinin Bilimsel Programı Yayınlandı…

18-21 Eylül de Girne de düzenlenecek olan 7.Ulusal Anksiyete Kongresinin bilimsel programı yayınlandı. Ayrntılı bilgi için www.anksiyete2014.org adresini ziyaret edebilirsiniz – TürkPsikiyatri | http://www.anksiyete2014.org

Sosyal Anksiyetede İntranazal PH94B Kullanımı

American Journal of Psychiatry dergisinin yeni yayınlanan sayısında, Liebowitz ve arkadaşlarının sosyal  fobisi bulunan 91 kadın hastada yaptıkları çok merkezli yürütülen, randomize, çift kör ve plasebo kontrollü intranazal PH94B faz II  çalışma ile bu tedavinin performans ve sosyal anksiyete bozuklukları için yan etkisi az ve akut tedavide etkin olarak kullanılabileceği bildirildi. Bu çalışmanın özetini ilginize sunuyoruz – TürkPsikiyatri | Effect of an Acute Intranasal Aerosol Dose of PH94B Read More →

Depresyon Başlangıcının Önlenmesi…

International Journal of Epidemiology dergisinin yeni yayınlanan sayısında major depresif bozukluğun başlangıcını önleyen psikolojik müdahalelerin meta analitik derlemesinin özetini ilginize sunuyoruz – TürkPsikiyatri | Abstract Background: Depressive disorders are highly prevalent, have a detrimental impact on the quality of life of patients and their relatives and are associated with increased mortality rates, high levels of service use and substantial economic costs. Current treatments are estimated to only reduce Read More →

Derleme:Hamilelikte Antipsikotik İlaç Kullanımının Etkileri.

Therapeutic Advances in Drug Safety  dergisinin 2014 sayısında Hamilelikte Antipsikotik İlaç Kullanımının Anne ve Fetüse etkilerinin derlendiği çalışma özetini ilginize sunuyoruz – TürkPsikiyatri | Abstract Understanding the risks of antipsychotic medication use in pregnancy is becoming an important clinical concern given the evidence of their increasing rate of prescription in the general population for a range of disorders. Despite antipsychotics being amongst the earliest of psychotropic medications to Read More →

Biyolojik Psikiyatri Kongresi Bursa’da Yapılacak…

5-8 Haziran 2014 Tarihleri arasında Bursa’da düzenlenecek olan 2. Avrasya Biyolojik Psikiyatri Kongresinin duyurusunu ilginize sunuyoruz. – TürkPsikiyatri | Prof. Bilgen TANELİ Prof. Constantin SOLDATOS Dear Colleagues, We are delighted to welcome you to the 2nd Eurasian Congress of Biological Psychiatry” to be held in Bursa, on June 5-8, 2014. The “1st Eurasian Congress of Biological Psychiatry” was held in Istanbul on May 27-31, 2012. During the first congress, scholars Read More →

Uluslararası Kognitif Psikoterapi Kongre Duyurusu

2011 yılında Kognitif ve Davranış Terapileri Derneğinin ev sahipliğinde 7.’si İstanbul’da yapılan Uluslararası Kognitif Terapiler Kongresinin 8.’si, 24-27 Haziran 2014 tarihleri arasında, Hong Kong’da International Association for Cognitive Psychotherapy (IACP)’nin bir başka etkinliği olarak düzenlenmiştir. İlginize kongre duyurusunu sunuyoruz. – TürkPsikiyatri |   http://www.iccp2014.com

Şizofrenide İyileşme Oranları…

Schizophrenia Bulletin dergisinin Ocak 2014 sayısında yayınlanan şizofrenide iyileşme oranlarının  karşılaştırıldığı  makalenin özetini ilginize sunuyoruz – TürkPsikiyatri | Schizophrenia Bulletin A Systematic Review and Meta-analysis of Recovery in Schizophrenia Erika Jääskeläinen, Pauliina Juola, Noora Hirvonen, John J. McGrath, Sukanta Saha, Matti Isohanni, Juha Veijola, Jouko Miettunen  Disclosures Schizophr Bull. 2013;39(6):1296-1306. Abstract Objective: Our primary aims were ( a) to identify the proportion of individuals with schizophrenia and related psychoses who Read More →