Bir Psikoterapi Türü: Bilişsel Davranışçı Psikoterapi

Psikoterapi nedir? Konuyla ilgili hemen tüm kuramların birleştiği nokta organizmanın bir denge halinde kalmak ve bunu sürdürmek için çaba harcadığıdır. İnsan organizması da varoluşunu sürdürmek zorundadır. Maslov’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde anlatılana benzer şekilde varoluş, temel hayatta kalma gereksinimleriyle başlar ve gitgide dana rafine ve psikososyal bir düzleme ilerler. İşte birçok ruhsal rahatsızlığın oluştuğu ve tedavi edilmeye çalışıldığı düzlem kişinin psikososyal varoluşuyla daha yakından ilişkilidir. Duygular bireyi Read More →

Bilişsel Davranışçı Psikoterapilerin (BDT) Tarihçesi

Bilişsel Davranışçı terapi (BDT) genel bir psikoterapi sınıfıdır ve bir çok yaklaşım bu sınıflandırma içinde sayılabilir. Bu yaklaşımlar, Rasyonel Duygu-Davranış Terapisi-Rational Emotive Behavior Therapy, Cognitive Therapy, Rasyonel Davranış Terapisi-Rational Behavior Therapy, Rasyonel Yaşam Terapisi-Rational Living Therapy, Şema Odaklı Terapi-Schema Focused Therapy, ve Diyalektik Davranış Terapisi-Dialectical Behavior Therapy olarak sıralanabilir. Müstakil olarak ortaya çıkan ilk bilişsel davranışçı yaklaşım 50’lerin ortalarında Amerikalı bir psikolog olan Albert Ellis Read More →

Deliryum ve Demans

  KAVRAMLARIN TARİHÎ SEYAHATİ Çok eski çağlardan beri hayvanların ve insanların bilincinde dalgalanmaların ortaya çıkabildiği bilinmektedir. Büyüsel düşüncenin hâkim olduğu kadim çağlardaki animistik, animalistik ve Şamanist yaklaşımlar bu hâlleri tabiatüstü güçlere veya ata ruhlarına bağladıkları kadar, doğal yöntemlerle tedavi etmek için de büyücü-doktorların veya Şamanlar’ın yöntemlerine müracaat ediyorlardı. Delilik (insanity [İngilizce], psychosis [Yeni Lâtince’de aslında “her türlü hayatî eylem ve faâliyet” demektir]) ile bunama (dementia) kavramları iç içeydi ve Read More →

Elektrokonvulsif Tedavi Nedir?

ECT major depresif bozukluk,manik epizodlar ve diğer ciddi mental bozukluklukların tedavisinde kullanılan güvenilir ve etkili bir yöntemdir.Pekçok klinisyen ve araştırmacı ECT’nin bir tedavi olarak belirgin derecede daha az kullanıldığına inanmaktadır.Bu derece az kullanılmasının nedeni ECT hakkındaki yanlış anlamalar ve ön yargılardır. Çünkü ECT’de elektrik kullanılmakta ve bir nöbet oluşturulmaktadır.Bu konuda bilgisi olmayan insanlar,hastalar ve aileleri ECT’den korkmaktadır.ECT’nin en önemli alternatifleri farmakoterapi ve psikoterapidir.Her ikisinin de Read More →

Bipolar Bozukluk nedir?

Bipolar bozukluk veya manik depresif hastalık (daha da eski ismiyle manik depresyon), bütün dünyada her 50 kişiden birini etkileyen (yâni %2), dolayısıyla da nisbeten sık görülen bir bozukluktur. Bipolar bozukluğu olan kişi, sıklıkla duygudurumunda aşırı yükselmelerden (duygudurum yükselmesi veya mani) çöküşlere (depresyon) ve yine yükselmelere dönüşen ve çoğu zaman aralarda normâl duygudurum dönemleri bulunan dalgalanmalar yaşar. Burada anlatılan tipik bir tablo olmakla birlikte, farklı kişilerde belirtiler büyük farklılıklar gösterebilmektedir.  Read More →

Psikiyatri nedir, ne değildir?

Psikiyatri nedir? Psikiyatri, tarih boyunca belki de üzerinde en fazla tartışmanın yapıldığı, toplumun geneli bir yana dursun, hekimler tarafından bile kimi zaman tam olarak anlaşılamamış sürekli gelişen, 2000’li yıllara bilimsel birikimini çok artırarak girmiş ve inanılmaz bir hızla gelişimi sürdüren bir tıp branşıdır. Psikiyatri, insan akıl sağlığı hastalıkları ve davranış bozuklukları ile ilgilenir. Psikiyatri branşının varlığının sebebi akıl-beyin süreksizliğidir. (mind-brain discontinuum). Tıpta “hastalık” nedir? Hastalık, Read More →

Seni Seviyorum, Harika Bir İnsansın, Hadi Değiş !

Uzun sure sahnelenmiş bir Broadway gösterisinin ismi olan bu cümle bir çok evlilik probleminin kökenine işaret ediyor. New York Times yazarı Jane E. Brody bu konu hakkında çok önemli bir çalışmayı yazısına taşımıştır. (çeviren :Esra Tuncer ) Bir insanı severiz her şeyiyle,gülüşünü,kaçamak bakışlarını belki sorumsuz “cool” tavırlarını,belki ilgisiz görünüşünü. Onun hep böyle kalmasını dileriz,böyle sevmişizdir ya değişmesin isteriz. Ancak iş daha sonra bir ilişkiye, evliliğe Read More →