Tag Archives: Dsm-v

DSM ve Biyopsikososyal yaklaşımın alternatifi olabilir mi?

dsm022011 (1)

DSM-5’in Mayıs 2013’de yayınlanmasının ardından , DSM kılavuzunun yeterliliği ve alternatifleri ile ilgili tartışmalar devam ederken Psikiyatri Uzmanı Dr Ulaş Çamsarı’nın Yeni/New Symposium dergisinde yayınlanan “Nöropsikiyatride Yeni Perspektifler : DSM-5 ile nereye vardık?” başlıklı yazısını ilginize sunuyoruz. – TürkPsikiyatri |   Derginin resmi sitesinde son sayısına ulaşmak için : http://www.yenisymposium.net/ys2013_51_2.htm Yazının PDF dosyasına ulaşmak için :  http://www.yenisymposium.net/fulltext/2013(2)/01.PDF Editoryal Yazıya ulaşmak için : http://www.yenisymposium.net/fulltext/2013(2)/editorial.pdf

DSM 5 ve OKB’nin (Obsesif Kompulsif Bozukluk) Macerası

ocd.ROADBLOCKS

Psikiyatri Uzmanı Doç.Dr Lütfullah Beşiroğlu’nun Obsesif Kompulsif Bozukluğun (OKB) sınıflandırılması ile ilgili  DSM-5 çerçevesindeki kritiğini ilginize sunuyoruz -TürkPsikiyatri |   Ortodoksiden sapanlar yerine ortopraksiden sapanlar DSM5 in yayınlanacağı tarih yaklaşırken, yapılacak en köklü değişikliklerin başında sanırım obsesif-kompulsif bozukluğun anksiyete bozukları içinden çıkarılıp bir grup bozuklukla birlikte obsesif kompulsif ve ilişkili bozukluklar içinde yer alması geliyor. Son dönemlere kadar kesin olmamakla birlikte resmi internet sitesi dsm5.org Read More →

Johns Hopkins Psikiyatrik Perspektifleri – Özet Şemalar

psych

DSM-V öncesi  çok tartışılan, Johns Hopkins Hastanesi’nde asistan eğitiminde kullanılan “Psikiyatri’nin Perspektifleri” (Perspectives of Psychiatry) yaklaşımını özetleyen şemaları ilginize sunuyoruz. İlerleyen zamanlarda konuyla ilgili daha detaylı paylaşımlar yapmayı planlıyoruz. – TürkPsikiyatri |             (Perspectives of Psychiatry, McHugh & Slavney) (The Ways Forward , McHugh)

Sınıflandırma Sistemleri – Tarihçe ve Temel Bilgiler

Modern psikiyatriyi şekillendiren iki önemli durum: 1952’de klorpromazinin antipsikotik özelliğinin keşfi 1972’de Feighner ve ark. “tanı ölçütleri”ne ilişkin makalesi Çocuk psikiyatrisine özgü sınıflama, 1935’te Leo Kanner tarafından ilk kez yapılmıştır. 1952’de hazırlanan DSM-I, fenomenolojik ya da kavramsal değil, saf analitikti. Bundan 16 yıl sonra yayımlanan DSM-II’deki temel değişiklikler: Daha önceki ifade olan “reaksiyon” düştü (şizofreni reaksiyonu yerine şizofreni) “Qualifying phrases” eklendi (akut, nonpsikotik, kronik vb.) Read More →