Tag Archives: Dsm-v

DSM ve Biyopsikososyal yaklaşımın alternatifi olabilir mi?

DSM-5’in Mayıs 2013’de yayınlanmasının ardından , DSM kılavuzunun yeterliliği ve alternatifleri ile ilgili tartışmalar devam ederken Psikiyatri Uzmanı Dr Ulaş Çamsarı’nın Yeni/New Symposium dergisinde yayınlanan “Nöropsikiyatride Yeni Perspektifler : DSM-5 ile nereye vardık?” başlıklı yazısını ilginize sunuyoruz. – TürkPsikiyatri |   Derginin resmi sitesinde son sayısına ulaşmak için : http://www.yenisymposium.net/ys2013_51_2.htm Yazının PDF dosyasına ulaşmak için :  http://www.yenisymposium.net/fulltext/2013(2)/01.PDF Editoryal Yazıya ulaşmak için : http://www.yenisymposium.net/fulltext/2013(2)/editorial.pdf

Johns Hopkins Psikiyatrik Perspektifleri – Özet Şemalar

DSM-V öncesi  çok tartışılan, Johns Hopkins Hastanesi’nde asistan eğitiminde kullanılan “Psikiyatri’nin Perspektifleri” (Perspectives of Psychiatry) yaklaşımını özetleyen şemaları ilginize sunuyoruz. İlerleyen zamanlarda konuyla ilgili daha detaylı paylaşımlar yapmayı planlıyoruz. – TürkPsikiyatri |             (Perspectives of Psychiatry, McHugh & Slavney) (The Ways Forward , McHugh)

Sınıflandırma Sistemleri – Tarihçe ve Temel Bilgiler

Modern psikiyatriyi şekillendiren iki önemli durum: 1952’de klorpromazinin antipsikotik özelliğinin keşfi 1972’de Feighner ve ark. “tanı ölçütleri”ne ilişkin makalesi Çocuk psikiyatrisine özgü sınıflama, 1935’te Leo Kanner tarafından ilk kez yapılmıştır. 1952’de hazırlanan DSM-I, fenomenolojik ya da kavramsal değil, saf analitikti. Bundan 16 yıl sonra yayımlanan DSM-II’deki temel değişiklikler: Daha önceki ifade olan “reaksiyon” düştü (şizofreni reaksiyonu yerine şizofreni) “Qualifying phrases” eklendi (akut, nonpsikotik, kronik vb.) Read More →